Jogászt keres a Zsinati Hivatal

2018. május 25., péntek

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala jogász munkatársat keres Jogi Osztályára.

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Javadalmazás: Megegyezés szerint 

A munkavégzés helye1146 Budapest, Abonyi utca 21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 •  A jogi osztályvezető munkájának segítése.
 •  Az MRE bejegyzését és képviselőit igazoló adatok havonkénti megkérése.
 •  Az MRE-vel kapcsolatos igazolások (illetékmentesség, jogi személyiség) kiadása.
 •  A Zsinat, a Zsinati Tanács, a Jogi Bizottság, valamint a Zsinati Bíróság ülései összehívásának technikai lebonyolítása, az ülések teljes körű előkészítése és lebonyolítása.
 •  A fenti testületek jegyzőkönyveivel kapcsolatos ügyviteli teendők.
 •  A Zsinat és a Zsinati Tanács, Jogi Bizottság és Zsinati Bíróság határozatainak előkészítése és kezelése.
 •  Szerződések (munkaszerződések, polgári jogi szerződések) elkészítése, véleményezése.
 •  Egyházi jogviszonyhoz kapcsolódó szerződések, okiratok előkészítése (kinevezés, kirendelés).
 •  Zsinati, elnökségi határozatok előkészítése, kezelése.
 •  Közegyházi társadalmi szervezetek, alapítványok, alapító okiratok készítése, módosításának előkészítése, nyilvántartása és kezelése.
 •  Jogi és igazgatási vonatkozású körlevelek és közlemények előkészítése,
 •  Az egyes egyházi testületek és szervek, valamint a többi zsinati hivatali osztályok, lelkészek, egyháztagok kérésére vonatkozó jogi véleményadások előkészítése,
 •  A Jogi Osztály tevékenységi körébe tartozó adatkezelői tevékenység elvégzése (átmenetileg: iktatás, levéltár, postázás)
 •  Kapcsolattartás a zsinati jogtanácsossal, munkájának segítése.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség
 • teljes jogú református egyháztagság
 • büntetlen előélet

Elvárások:

 • kreativitás, problémamegoldó képesség
 • megbízhatóság, precíz, gyors és önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

A munkakör betöltése:

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A munkakör legkorábbi betölthetőségének időpontjamegbeszélés szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A jelentkező kiválasztása:  A benyújtott dokumentumok alapján. A kiválasztott jelentkezőket személyes interjú alkalmával hallgatjuk meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

Munkába állás: megegyezés szerint

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus levélben Gér András László zsinati tanácsos a  zsinat.tanacsos@reformatus.hu és Dr. Keszthelyi Zsolt jogi osztályvezető részére a zsinat.jog@reformatus.hu címre, vagy postai úton, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Tanácsosi Titkárság 1146 Budapest, Abonyi utca 21. címre.

Istent keresem

Bír 20,29–48

„Az Úr ugyanis vereséget mért Benjáminra Izráel előtt...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →