Az egyház Isten missziójában – missziológiai lelkésztovábbképzés

2018. november 11., vasárnap, Berekfürdő

Michael W. Goheen, kanadai teológus hároméves képzést tart Magyarországon angol nyelven. A képzésen részt vett lelkészek és missziológiai egyetemi oktatók adják tovább ezt a missziói teológiát, kontextualizálva a hazai és az erdélyi gyülekezetekben szerzett gyakorlati tapasztalataikkal. Céljuk, hogy friss impulzusokat adjanak a lelkipásztoroknak missziói gondolkozásukhoz és munkájukhoz.

Oktatók:
Dani Eszter, zsinati missziói irodavezető
Dr. Horváth Levente, egyetemi oktató, Kolozsvár
Dr. Gonda László, egyetemi oktató, Debrecen

Időpont: 2018. november 11–14.
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám: 25 fő
Regisztrációs díj: 5.000 Ft

Cél: Mindennapi lelkészi szolgálatunkat meghatározza, hogy hogyan gondolkozunk az egyház küldetéséről. A kortárs missziói gondolkodásban meghatározó szempont, hogy a misszió nem csupán egy szolgálati területe, funkciója az egyháznak, hanem az egyház életének minden dimenzióját az határozza meg, hogy részese és partnere Isten missziójának. A tanfolyam bevezetést nyújt a misszió-teológia legfontosabb témáiba, különös tekintettel az egyházról szóló tanítás összefüggésében. A résztvevők teológiai alapvetést és gyakorlati impulzusokat kapnak a gyülekezeti revitalizációs szolgálatukhoz, missziói munkájukhoz.

A kurzus teljesítése:
– Aktív részvétel a kurzus teljes idején
– Két szöveg előzetes elolvasása:
o Lesslie Newbigin: Evangélium a pluralista társadalomban, Harmat, Budapest, 2006. (kijelölt részek)
o Együtt az élet felé. Misszió és evangélizáció egy változó világban. Az Egyházak Világtanácsa missziói állásfoglalása, Busan, 2013.

Istent keresem

5Móz 7

„Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →