Jogászt keres a Zsinati Hivatal

2019. március 20., szerda

A Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Hivatala Jogi Osztályára keres jogász munkatársat.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Javadalmazás: megegyezés szerint 

A munkavégzés helye1146 Budapest, Abonyi utca 21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a jogi osztályvezető munkájának segítése
 • az MRE bejegyzését és képviselőit igazoló adatok havonkénti megkérése
 • az MRE-vel kapcsolatos igazolások (illetékmentesség, jogi személyiség) kiadása.
 • a Zsinat, a Zsinati Tanács, a Jogi Bizottság, valamint a Zsinati Bíróság ülései összehívásának technikai lebonyolítása, az ülések teljes körű előkészítése és lebonyolítása
 • a fenti testületek jegyzőkönyveivel kapcsolatos ügyviteli teendők
 • a Zsinat és a Zsinati Tanács, Jogi Bizottság és Zsinati Bíróság határozatainak előkészítése és kezelése
 • szerződések (munkaszerződések, polgári jogi szerződések) elkészítése, véleményezése
 • egyházi jogviszonyhoz kapcsolódó szerződések, okiratok előkészítése (kinevezés, kirendelés)
 • zsinati, elnökségi határozatok előkészítése, kezelése
 • közegyházi társadalmi szervezetek, alapítványok, alapító okiratok készítése, módosításának előkészítése, nyilvántartása és kezelése
 • jogi és igazgatási vonatkozású körlevelek és közlemények előkészítése
 • az egyes egyházi testületek és szervek, valamint a többi zsinati hivatali osztályok, lelkészek, egyháztagok kérésére vonatkozó jogi véleményadások előkészítése
 • a Jogi Osztály tevékenységi körébe tartozó adatkezelői tevékenység elvégzése (átmenetileg: iktatás, levéltár, postázás)
 • kapcsolattartás a zsinati jogtanácsossal, munkájának segítése

 Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség
 • teljes jogú református egyháztagság
 • büntetlen előélet

Elvárások:

 • kreativitás, problémamegoldó képesség
 • megbízhatóság, precíz, gyors és önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

A munkakör betöltése:

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A munkakör legkorábbi betölthetőségének időpontja: megbeszélés szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.

A jelentkező kiválasztása: a benyújtott dokumentumok alapján. A kiválasztott jelentkezőket személyes interjú alkalmával hallgatják meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 10.

 A pályázatok benyújtásának módja:  elektronikus levélben Gér András László zsinati tanácsos részére a  zsinat.tanacsos@reformatus.hu és Dr. Keszthelyi Zsolt jogi osztályvezető részére a zsinat.jog@reformatus.hu címre, vagy postai úton, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Tanácsosi Titkárság 1146 Budapest, Abonyi utca 21. címre.

Istent keresem

Bír 19,22–30

„Ugyan, testvéreim, ne tegyetek rosszat! tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →