Magyar Falu Program

Ötezer főnél kisebb településen szolgáló református közösségek kaphatnak támogatást a Magyar Falu Programban. Az ezzel kapcsolatos kérdésekben a Pályázati Iroda tájékoztatója segít eligazodni.

„A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése" c. alprogram
A felhívás kódszáma: MFP-EKT/2019.

 

„A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése" című alprogramhoz kapcsolódóan 2019.05.14-én megjelent a "Gyakran ismételt kérdések" tájékoztató anyag. A dokumentum letölthető a cikkhez tartozó csatolmányok közül, illetve az alábbi linken érhető el.

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) hazai költségvetési forrásból elindította a Magyar Falu Programot (a továbbiakban: MFP) és ennek a programnak a keretein belül lehetőséget biztosít a hazai, kiemelkedő társadalmi súlyú, történelmi egyházak, köztük a Magyarországi Református Egyház, egyházi közösségei által végzett munka támogatására is.

„A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” c. alprogram (a felhívás kódszáma: MFP-EKT/2019.) keretében lehetőség nyílik a történelmi egyházak – 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken szolgálatot teljesítő – közösségei számára, a következő tevékenységek megvalósítására vonatkozó, egyedi támogatási kérelmek benyújtására:

1., Egyházi tulajdonban lévő, használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása;

2., Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek és eszközbeszerzés támogatása;

3., Egyházi közösségszervező személy bértámogatása.

 

A református egyházi közösségek támogatása érdekében, ezen a felületen gyűjtjük össze azokat a hasznos dokumentumokat és információkat, amelyek segíthetik a támogatási kérelmek összeállítását. Ezek egyrészt a Támogató által készített dokumentumok, másrészt pedig – a ”Gyakran ismételt kérdések” keretében – az MRE Zsinati Hivatala Pályázati Iroda, illetve az egyházkerületi koordinátorok által a Magyar Falu Program hivatalos ügyfélszolgálatára megküldött kérdésekre kapott válaszokat tartalmazzák. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a honlapunkon (www.reformatus.hu) – az MFP „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” c. alprogramhoz tartozó felhívásával kapcsolatban – szereplő információk csak segítségnyújtási, illetve tájékoztatási célt szolgálnak, elsősorban a felhívásban és az ahhoz kapcsolódó útmutatóban, illetve segédletekben szereplő információk könnyebb áttekintését, értelmezését segítik, nem tekinthetők hivatalos forrásnak.

Minden egyházi közösség, a támogatási kérelme összeállítása során, elsődlegesen a Támogató hivatalos weboldalán, illetve – a hivatkozott felhívásban megadott – ügyfélszolgálati elérhetőségeken kell, hogy tájékozódjon. A támogatási kérelem összeállításához szükséges hiteles és naprakész információkat a Magyar Falu Program hivatalos weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program) elérhető „Magyar Falu Program – Pályázati lehetőségek a Magyar Államkincstár oldalán” címszó alatt (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml) található dokumentumok tartalmazzák, kérjük, hogy ezeket folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Gyakran ismételt kérdések:

 • Melyek az „Önállóan támogatható tevékenységek” a felhívásban?

  A felhívás „2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek” pontja alapján, az alábbi tevékenységek minősülnek önállóan támogatható tevékenységnek:

  - „2.1.1.1. Egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása”;

  - „2.1.1.2. Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása”;

  - „2.1.1.3. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása”.

   

  A fentebb felsorolt 3 önállóan is támogatható tevékenységcsoport (ingatlanfelújítás, programok szervezése, bértámogatás) bármelyikére lehet támogatási kérelmet benyújtani (akár 1, 2 vagy mindhárom területre is egy kérelmen belül; nem kötelező ingatlanfelújítást is tervezni, lehet csak program(ok) szervezésére is kérelmet benyújtani, de minden kérelemben szerepelnie kell legalább egy önállóan támogatható tevékenységnek).

 • Mekkora az igényelhető támogatás maximális összege?

  Egy mindhárom tevékenységcsoportra egyszerre irányuló projekt esetében, az igényelhető támogatás maximális összege 22 796 300 Ft lehet, ezen belül

  - max. 15 millió Ft igényelhető épületfelújításra;

  - max. 5 millió Ft igényelhető programok szervezésére, és az ezekhez kapcsolódó működési költségekre, illetve új eszköz(ök) beszerzésére;

  - max. 2,7963 millió Ft igényelhető közösségszervező személy bértámogatására.

   

  A 22 796 300 Ft-ba beleszámít az önállóan nem támogatható tevékenységekre (pl. az előkészítési tevékenységek költségeire) igényelhető támogatási összeg is.

   

  A felhívás „4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások” pontjában az alábbi költségkorlát került meghatározásra. A „Projekt-előkészítési, tervezési költségekre”, a „Műszaki ellenőri szolgáltatás” költségeire, a „Projektmenedzsment költségekre” és a „Közbeszerzési költségekre” összesen az épületfelújításra és a programok szervezésére igényelt költségek maximum 7%-a számolható el.

   

  A költségvetés tervezésekor kérjük, hogy legyenek figyelemmel a felhívás „4.6. Nem elszámolható költségek köre” pontjában leírtakra is!

 • A bontás abban az esetben sem elszámolható tétel, ha a felújításhoz kapcsolódik és nem az épület elbontásához?

  A felhívás 4.6. pontja részletezi a nem elszámolható költségek körét. Ezek között megjelenik a "bontás" is. Kérdésként merül fel, hogy a bontás kizárólag épület vagy épületrész bontására vonatkozik-e, vagy bármilyen, a felújítás során szükséges bontási munkálatra? Egy használaton kívüli, leromlott fizikai állapotú épület felújítása során számos esetben a munka jellegéből fakadóan a felújítás előtt nélkülözhetetlen bontási tevékenységet is végezni. Ilyen eset például nyílászáró csere esetében a korábbi, rossz állapotú nyílászáró szerkezetek bontása vagy éppen a padlóburkolat készítése előtt az előző burkolat bontása.

   

  A kiírás nem elszámolható költségként alapvetően az érintett építmény/létesítmény elbontását nevesíti. Ennek értelmében, amennyiben például a padló felbontása vagy a régi nyílászáró szerkezetek elbontása az építmény elbontásának részeként valósul meg, abban az esetben nem támogatható, amennyiben viszont a felújítás része, akkor a felújítás keretében elszámolható költség.

 • Projektmenedzser milyen foglalkoztatási formában számolható el?

  Projektmenedzsment és egyéb általános költség, a kiírás céljához illeszkedő szakmai feladat ellátását számlával igazoltan szükséges alátámasztani.

 • Van-e lehetőség programokra kért támogatás esetében határon túli program tervezésére is?

  A megvalósítani tervezett programok területi korlátozására is érvényes a felhívás 2.5. pontjában foglalt korlátozás, tehát kizárólag Magyarország területén valósulhatnak meg a programok.

 • Van-e lehetőség arra, hogy a közösségszervező foglalkoztatása ne folyamatos legyen, hanem a 17 hónapos projekt megvalósítási időszak alatt több, rövidebb időszakban foglalkoztassuk?

  A tervezett programok megvalósításának (2.1.1.2.), és a bértámogatás nyújtásának (2.1.1.3.) időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot. Ezt a 12 hónapos időtartamot a 17 hónapon belül kell érteni. A programok megvalósítása és a közösségszervező foglalkoztatása megvalósítható a közösségi tér felújításának befejezését megelőzően is, azonban a 12 hónapos foglalkoztatás nem bontható meg.

 • Az árajánlat igazolásához elfogadható-e internetes áruház oldaláról képernyőkép lementése?

  Nem, a képernyő-kép lementés nem fogadható el.

 • A programokhoz kapcsolódóan értéktől függetlenül minden tételről szükséges árajánlatot kérni, vagy csak bizonyos értékhatár felett?

  Az összeg mértékétől függetlenül, minden tételről szükséges a felhívás 6.1. pontjában foglaltaknak megfelelő árajánlat kérése.

 • Milyen eszközök szerezhetők be?

  Minden új, a projekt során tervezett programok megvalósításához és a felhívás céljához kapcsolódó eszköz beszerezhető, mellyel kapcsolatban nem fogalmaz meg tiltást a felhívás.

 • Hogyan kell értelmezni azt, hogy „használaton kívül álló épület”? Használaton kívüli épületrész felújítása megengedett-e?

  Használaton kívüli épületnek minősül az az épület, mely leromlott fizikai állapotban van, és az egyházi közösség rendszeresen (havi két alkalomnál gyakrabban) nem használja. Erről a kérelmező az elektronikus felületen nyilatkozik. A pályázati felhívás nem rögzíti, hogy átlagos értéket szükséges e figyelembe venni, a kihasználtság a pályázó nyilatkozata alapján kerül figyelembevételre a tartalmi értékelés során.

  Az épület használaton kívüli részének felújítása megengedett a felhívás szerint. A támogatási kérelemben ezért a felhívás szerint támogatható épületrész(ek)re eső munkálatokat, valamint a kapcsolódó költségeket arányosítással, egyértelműen elhatárolva szükséges szerepeltetni.

 • Hogyan kell nyilatkozni az elektronikus felületen, az épület használaton kívüli jellegéről, abban az esetben, ha a támogatási kérelemben nem szerepel épületfelújítási tevékenység?

  Az elektronikus felületen, a "Nyilatkozatok" fül alatt jelennek meg az egyes kiírások/felhívások szempontjából releváns kiegészítő kérdések, nyilatkozatok. Itt a 3. nyilatkozatban szükséges nyilatkozni az épület használaton kívüli jellegéről.

  „Amennyiben a projekt a felhívás 2.1.1.1. pontja alapján támogatható tevékenységre (is) irányul, akkor az érintett épület a felhívás megfogalmazása szerinti használaton kívüli épületnek minősül?”

   

  Abban az esetben is az "igen"-t kell kiválasztani, ha a támogatási kérelemben nem szerepel épületfelújítási tevékenység (a felhívás 2.1.1.1. pontja alapján támogatható tevékenység), csak programok szervezése és/vagy közösségszervező személy bértámogatása.

Istent keresem

5Móz 34

„Mert őt küldte el az Úr mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →