Hittan: létszámjelentést várnak június 11-ig

2019. május 20., hétfő

Tájékoztató az állami iskolák 1-8. évfolyamán kötelezően választható hit- és erkölcstan 2019/20. tanévi becsült létszámának jelentéséhez.

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló [ZST-91/2016.06.01.] szabályrendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzéteszi az „Adatlap az október 1-jei becsült adatokról a kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez 2019/20., egyben adatlap a taneszközök tanulói példányainak rendeléséhez" elnevezésű nyomtatványt.

Az adatlapot a 2019. október 1-jei becsült állapot szerint kell kitölteni. Becsült állapotnak az állami iskolával folytatott egyeztetés alapján tervezett csoportszámot, valamint az állami iskola által közölt, a kitöltés pillanatában ismert létszámokat értjük. Az adatlap egyben a taneszközök tanulói példányainak megrendelésére is szolgál, azonban az egyházközség kezelésében lévő tartós tankönyvek számát NEM SZABAD LEVONNI a csoportlétszámból, mivel a levonást az Oktatási Iroda végzi el!

A tanári példányok rendelése az előző tanévekhez hasonlóan közvetlenül a Kálvin Kiadótól lehetséges.

Kizárólag a postai úton, eredeti példányban 2019. június 11-ig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség, mivel a közel ezer adatlap feldolgozására mindössze két hét áll rendelkezésre. Beküldési cím: MRE Zsinati Oktatási Iroda (1423 Budapest, Pf.: 643.). Tisztelettel kérjük, hogy a szoros feldolgozási határidőre való tekintettel lehetőleg elsőbbségi küldeményként szíveskedjenek postára adni az adatlapot!

Tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a REKIR hit- és erkölcstan moduljában, a hittan.reformatus.hu oldalon az adatszolgáltatás párhuzamosan elektronikusan is elvégezendő. Az elektronikus felület kitöltését a szabályrendelet 2018. január 1-jén (!) hatályba lépett módosítása írja elő.

Budapest, 2019. május 20.

MRE Zsinati Oktatási Iroda

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink