Lelkészbeiktatás Kecskeméten

2011. január 17., hétfő

Február 5-én iktatják be Kuti Józsefet Kecskemét-keleti egyházrészi lelkipásztori tisztébe. A délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi alkalmon Szabó István dunamelléki püspök szolgál igehirdetéssel.

Február 5-én iktatják be Kuti Józsefet Kecskemét-keleti egyházrészi lelkipásztori tisztébe. A délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi alkalmon Szabó István dunamelléki püspök szolgál igehirdetéssel.

altA beiktatást Hegedűs Béla, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese végzi. A beiktatási istentiszteletet követően az Újkollégium Dísztermében tartanak ünnepi fogadást.

A beiktatással kapcsolatban a Kecskeméti Református Egyházközség elérhetőségein kapható bővebb felvilágosítás:
6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Tel.: (76) 500-389
Fax: (76) 500-387
Email: hivatal@krek.hu

fotó: kecskemetilapok.hu

Istent keresem

Lk 1,39–56

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →