350 éve hunyt el Lorántffy Zsuzsanna – megemlékezés Sárospatakon

2010. április 15., csütörtök

altA sárospataki refomátus gyülekezetben április 18-án kerül sor a konfirmációra. 21 fiatal hitbeli megerősítése történik az alkalmon, ami éppen Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony halálának 350. évfordulójára esik.

A sárospataki refomátus gyülekezetben április 18-án kerül sor a konfirmációra. 21 fiatal hitbeli megerősítése történik az alkalmon, ami éppen Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony halálának 350. évfordulójára esik. Az ünnepi istentiszteleten 70 tagú egyesített kórus fog szolgálni.

 

Az évfordulóhoz kapcsolódik egy emlékmenet április 25-én, melyen a református gimnazisták és teológusok sárospataki találkozóján megjelentek is részt vesznek. További kezdeményezés, hogy egy Zsuzsanna-harang örökítse meg a fejedelemasszony emlékezetét, melyet a pataki templom tornyában helyeznek majd el. A harangot szeptember 19-én tervezik felszentelni.

Forrás: www.tirek.hu (A Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapja)

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →