A Magyar Patrisztikai Társaság X. konferenciája

2010. június 13., vasárnap

altA Magyar Patrisztikai Társaság Elnöksége meghirdeti a Társaság X. országos konferenciáját: "A Tízparancsolattól a Szeretethimnuszig – Etikai tanítás az ókeresztény korban" címmel.

A konferenciára Kecskeméten június 24–26. között kerül sor a piarista iskola épületében. Nemcsak az írott kultúrával foglalkozó előadásokra kerül sor, hanem olyanokra is, amelyek az ókeresztény kor művészetében, társadalmi és vallási életében vizsgálják a Szentírás etikai tanításának továbbélését. Olyan kutatók lesznek jelen, akik szívesen számolnak be önálló, eddig még nem közölt eredményeikről ebben a témakörben. Minden előadásra húsz perc áll rendelkezésre, további tíz perc a vitára. Az előadások témái között ilyenek szerepelnek: „Ábrahám lelkiismerete” – „A János evangélium prológusának etikai vonatkozásai” – „Órigenész a Tízparancsolatról” . Pecsuk Ottó református lelkész előadásának témája: „Etikai hangsúlyeltolódások Pál leveleiben és a pásztori levelekben”. Külföldi előadó is lesz, B. Dehandschutter, témája: Korai keresztyén etika a mártíromságban. (szimandron.hu – 2010-06-12 – dr. békefy-röhrig klaudia – www.reformatus.hu)

Istent keresem

Jel 17

„…a Bárány… legyőzi őket, mert ő uraknak Ura, és királyoknak Királya…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →