A hűség elismerése

2011. május 16., hétfő

Óbuda napján, múlt szombaton a főváros legnagyobb múltú és egyik legnépesebb kerületének több polgára is kitüntetést vehetett át Bús Balázs polgármestertől. Pro Óbuda díjat kapott Deák Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a Csillaghegyi Református Egyházközség élén a keresztény értékrend erősítése érdekében és a közösségépítésben kifejtett több évtizedes lelkipásztori tevékenysége elismeréseként. 

Bús Balázs kiemelte, hogy Deák Zoltán élete egybeforrt Óbuda, ezen belül Csillaghegy elmúlt nyolc évtizedének történetével, és igazi nagy családdá formálta a gyülekezetet, emellett sokrétű lokálpatrióta szolgálatot végzett közössége javára.

alt

Deák Zoltán – a csillaghegyiek szeretett Zoli bácsija – már nyolcvanadik évében jár, de fiatalos erővel és derűvel, fáradhatatlanul végzi ma is szolgálatát. Csillaghegyen született, 1932 húsvétján az ő neve került be elsőként a csillaghegyi református keresztelési anyakönyvbe. A református teológia elvégzése után 1957 tavaszán segédlelkészként kezdett szolgálni Csillaghegyen, majd tizenhárom és fél év vidéki (Kiskunhalas, Ordas) „kitérőt” követően, Tóth Ernő lelkipásztor elhunyta után 1971-ben tért haza Csillaghegyre, s harminc évig vezette lelkipásztorként a gyülekezetet. Sokat segített a békásmegyeri templom megépítésében, az ottani gyülekezet létrehozásában is. Tíz éve ment nyugdíjba, akkor feleségével, Zsuzsannával Szentendrére költözött, de továbbra is a csillaghegyi gyülekezet tagjai, és nyugdíjasként is hűségesen és áldozatosan szolgálják Istennek népét. Zoli bácsit meglepetésként érte, hogy kitüntetik, úgy érzi, ezt nem csupán a III. kerület gyermekeként, polgáraként, hanem kifejezetten a lelkészi szolgálatáért kapta, ami az élete. Mi, csillaghegyiek több nemzedéke, hálás szívvel köszönjük Deák Zoltánnak, amit eddig tett értünk, és Isten áldását kérjük életére, családjára, további szolgálatára.

Faggyas Sándor

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink