A reformációra emlékezett a Református Szalon

2012. október 30., kedd

Az Isten igazságának megismerése mindig az identitás megerősödésével jár együtt – hangsúlyozta Fazekas László felvidéki református püspök a Református Szalon október 29-én megtartott reformációi istentiszteletén. A református értelmiségieket és közéleti szereplőket összefogó közösség a budapesti Hold utcai templomban tartotta az ünnepi alkalmat, majd a Néprajzi Múzeum aulájában vett részt ünnepi műsoron.

Az ünnepi istentiszteletnek helyet adó németajkú református gyülekezet tagjaként és a Refomátus Szalon fővédnökeként Balog Zoltán miniszter köszöntötte az egybegyűlteket. Rövid megszólalásában elmondta: a német, svájci és holland protestánsok által 1859-ben alapított közösségből indult el a belmissziós és a vasárnapi iskolai mozgalom, a Munkásjóléti Egyesület és az alkoholfüggők misszióját végző Kékkereszt Egyesület, valamint a Bethesda-kórház és a Bethánia-árvaház is. A politikus elmondta: a kommunizmus évtizedeiben a Hold utcai templom a televízió raktáraként működött, tíz évvel ezelőtt, 2002 márciusában szentelték fel újra, és azóta más alkalmak mellett az Országgyűlés reggeli áhítatainak is helyet ad az épület.

Az ünnepi igehirdetés szolgálatát a Zsid 12,1–2 alapján Fazekas László végezte. A felvidéki püspök arra emlékeztetett: az Isten Igéjében gyökerező igazság felismerése mindig az identitás megerősödésével járt együtt. Így volt ez a reformáció korában is, amikor a négy reformátori alapelv – sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus – megerősödésével együtt erősödött a Kárpát-medencei magyarság körében az önazonosság, az anyanyelv használata, a művelődés és az iskoláztatás. „A reformációval kialakult az az embertípus, aki Istenre tekintve, az ő igazságait elfogadva azzá lett, akivé Isten teremtette. És megkereste a lehetőséget arra, hogy szolgáljon először a saját népének, majd mindazoknak, akik a környezetében élnek" – fogalmazott a határon túli egyházi vezető, aki arra buzdított, hogy ma, a bizonytalanság korában is Jézusra nézzünk, mert ő, Isten igazsága erősíthet meg minket arra, hogy elődeink örökségének méltó továbbvivői tudjunk lenni, és napjaink ránk váró harcait sikeresen meg tudjuk vívni.

Az istentiszteleten közreműködött a budapesti Pozsonyi úti gyülekezet Hálaadás Kórusa. A Református Szalon ezután a Néprajzi Múzeum épületében megrendezett ünnepi műsorral folytatódott, ahol Sorbán Enikő és Simo Annamária székelyföldi énekesek, valamint a Rajkó Zenekar és Madarász Katalin előadása színesítette a programot.

Kiss Sándor

Istent keresem

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →