Az Elnökségi Tanács megtárgyalta az MRE 2011-es költségvetését

2010. december 03., péntek

A testület december 1-i ülésén jelen volt Százszfalvi László egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár is.

Az MRE 2011-es költségvetése és a jövő évi állami büdzsé egyházi is szerepeltek az Elnökségi tanács szerdai ülésének napirendjén.

Az ET december 1-i tanácskozásán részt vett Szászfalvi László egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár. A református lelkipásztor a kapcsolattartás, a párbeszéd jegyében és a 2011-es állami költségvetés egyházakat érintő részeivel kapcsolatban is megszólalt az ülésen. A jövő évi büdzsével kapcsolatban örömmel állapítható meg, hogy az egyházak állami támogatása összeségében több mint ötmilliárd forinttal nő. Ezzel visszaáll a 2007-es szintre a támogatás; ez elsősorban annak köszönhető, hogy visszaállítják az egyszázalékos adófelajánlások állami kiegészítésének rendjét, az egy plusz egy százalékos rendszerre. Az MRE  2011-es állami támogatása összességében ötszázmillió forinttal lesz több mint idén.

Az MRE 2011. évi költségvetés-tervezetét is tárgyalta az ET. (November 30-án a Gazdasági Bizottság előtt volt a dokumentum.) A tanács tagjai áttekintették azokat a feladatokat, amelyeket a négy egyházkerület együtt szeretne végezni. Az ET javaslata a közegyházi feladatok ellátáshoz a 2009-es finanszírozási szintre való visszatérést tartalmazza. A költségvetés részletei a Zsinati Tanács decemBer 8-i ülése után kerülnek ismertetésre.

A tanács jóváhagyta azt a körlevéltervezetet, amelyet az Énekeskönyvi Bizottság és a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága az egyházközségekben szolgáló kántorokról készített és küld el a gyülekezetekhez. A testület tagjai támogatták a Confessio című folyóirat átalakítását és további megbeszéléseket szorgalmaztak az előrelépés érdekében.

Az Elnökségi Tanács támogatta a Református Misszói Központ (RMK) Menekültmissziója Iskolai Integrációs Programjának rendkívüli támogatási kérelmét is.

Reformatus.hu

Istent keresem

Lk 1,39–56

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →