Az Üzenet június elsejei számából

2010. június 01., kedd

altAz értékváltásról, egy marosvásárhelyi presbiteri konferenciáról és a kolozsvár-kerekdombi gyülekezet jubileumi ünnepségéről is olvashatunk egyebek mellett az Erdélyi Református Egyházkerület lapjának legújabb számában.

Értékváltás, értékválság – ez a címe Kozma Zsolt legújabb írásának az Üzenet címoldalán. Amikor az értékváltás megtörténik, amikor a bűnökből erényeket faragunk, van ugyan egy tompa lelkiismeret-furdalásunk, de hogy hamar elmúljék, kitalálunk új szavakat, kifejezéseket, s a bűnt „partiképessé” tesszük, vad bűnöket szelíd szavakba öltöztetünk, s a következmény az, hogy ami valamikor taszított, az most egyenesen vonz – írja Kozma Zsolt.

A Marosvásárhelyen megtartott presbiteri konferenciáról ír Csákiné Páter Gyöngyvér, a cikk címe Bustya Dezső előadó egyik gondolatát idézi, mely szerint a presbitérium nem reprezentációs társaság, hanem munkaközösség.

Szubjektív beszámoló olvasható a bágyoni öregotthon fennállásának tízéves évfordulójáról, az írás szerzője Sógor Árpád.

A kerekdombi jubileumi ünnepségről számol be Tulogdi József. A kolozsvári egyházközség fennállásának 50., a templom építésének 30. évfordulóját ünnepelte.

A lap egy érdekes emlékmű felállításáról számol be a trianoni döntés 90. évfordulója kapcsán.

Az élet Istené című sorozatban a Romániai Református Egyház zsinatának bioetikai kérdésekkel kapcsolatos tanítása alkalmával ezúttal a kegyes halálról (az eutanáziáról) olvashatunk.

Szociológiai felméréseket mutattak be Kolozsváron, amelyből megtudhatjuk, hogy arányaiban nem apad az erdélyi magyarság, erről szól a Sokgyermekes értelmiség című írás.

Folytatódik Ötvös József sorozata Őszinte vallomás a besúgásról címmel.

A nagyenyedi református temető rendbetételéről szól Józsa Miklós cikke Mentsük meg múltunk pusztuló emlékeit! címmel.

A Szentírás emberei című sorozatban Lőrincz István rovatvezető István vértanúról emlékezik meg, az Örömmondóban pedig külön gyermeknapi összeállítás olvasható.

Istent keresem

Jel 20,1–6

„…vele fognak uralkodni ezer esztendeig” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →