Az Üzenet március elsejei számából

2010. február 27., szombat

altJézust kövessük! – hangzik a felszólítás id. Balogh Károly cikkében, amely az Üzenet március elsejei számának címlapján olvasható. Ma is vannak, akik vágyakoznak Krisztus követésére, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ma is igaz, amit egykor mondott: fejét nincs hova lehajtania. Vagyis belőle nem lehet meggazdagodni, belőle nem lehet élni. Csak aki Érte él, annak lesz belőle lelki gazdagsága. Próbáljunk Őérte élni, és úgy követni – írja a szerző.

 

Kozma Zsolt professzor jegyzet-sorozatában ezúttal Jóbról ír, akinek példája lelkigondozói segítség lehet az olvasónak, mert bűn és szenvedés között nincs feltétlenül ok-okozati összefüggés.

A Székelyföldön született, de élete nagy részét tanítóként Kalotszegen töltött Bálint Árpád tanítóval Hover Zsolt beszélget, az interjú címe: Mindenütt jó, de legjobb az iskolában.

Érdekes cikksorozatot közöl az Üzenet a számunkra oly távolinak tűnő afrikai országról, Kamerunról. Három református lelkipásztor élményeit, az afrikai protestáns gyülekezetek életét mutatja be számos kép kíséretében.

Az épülő mezőzáhi parókiáról Barát István számol be, aki cikkében azt írja, hogy az Üzenetben való segélyfelhívást követően kezdtek adakozni a gyülekezetek, szervezetek. Ennek következtében vált lehetővé a parókia további építése.

Az Üzenet közli a Presbiteri Szövetség munkatervét és felhívását, melyben a vezetőség kéri, hogy az egyházmegyei konferenciákat lehetőleg augusztusig mindenhol tartsák meg.

A lapban beszámoló olvasható a Nyárádszeredában megrendezett TEPSI-kupáról, a kolozsvári kollégium csendesnapjáról. Kolozsvári József a kincses város kollégiumának öreg diákjáról, a nemrég elhunyt Simon Lajos közgazdászról emlékezik meg A tettek embere című írásában.

Lőrincz István A Szentírás emberei című sorozatában a böjti időszakra való tekintettel ezúttal Kajafást mutatja be.

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →