Düsseldorfban találkoztak az európai reformátusok

2017. március 24., péntek

A kontinens református egyházvezetőinek tanácskozása ez alkalommal a Református Egyházak Világközösségének (REV) nyári nagygyűlését készítette elő.

A Református Egyházak Világközösségének európai regionális tanácskozására március 24-én került sor a kaiserswerthi diakónia központjában. Az egynapos egyeztetés a június 29. és július 7. között Lipcsében sorra kerülő nagygyűlés előkészítését szolgálta. A nagygyűlés tervezett programjának és témájának ismertetése mellett a tanácskozás kiemelt figyelmet szentelt a nyáron sorra kerülő választásoknak. A REV Végrehajtóbizottságába a tagegyházak által előterjesztett jelölések alapján jelen állás szerint négy jelölt személye ismert, akiket a testület meghallgatott és támogatásukról döntött. A spanyol és francia egyház által is támogatott valdens, a német, illetve a brit egyházak által javasolt wales-i jelölt mellett a testület támogatásáról biztosította a magyar református egyházak jelöltjét, Erdélyi Diána külügyi referenst is.

A Végrehajtóbizottság (VB) a Református Egyházak Világközösségének vezetőtestülete két Nagygyűlés közötti időszakban. A VB a Nagygyűlés által választott tagokból és a regionális tanácsok elnökeiből áll. Valamennyi tag szoros kapcsolatban áll azzal a (világ)régióval, amelyet képvisel. A végrehajtóbizottsági tagokkal szemben elvárás, hogy a régiójuk egyházaival kapcsolatot tartsanak és az azok számára fontos ügyeket a REV felé képviseljék, illetve a REV munkájáról régiójuk egyházait tájékoztassák. A testületnek húsz rendes tagja van, akik évente egyszer találkoznak, a világ különböző régióiban. A VB legtöbb tagja részt vesz a három központi munkacsoport (Teológia, közösség és misszió; Igazságosság és Partneri kapcsolatok; Kommunikáció) egyikében, illetve Pénzügyi Bizottságban. A Végrehajtóbizottság tagjai alkalmanként arra is felkérést kapnak, hogy konferenciákon vegyenek részt vagy tagegyházak zsinatain és ökumenikus találkozókon képviseljék a REV-et.

A REV Európai Területi Bizottsága foglalkozott a megigazulástan kapcsán elfogadott evangélikus-katolikus Közös Nyilatkozathoz való csatlakozással, amelyet a tagegyházak túlnyomó többsége támogat, a folyamatban ugyanakkor tartalmi és eljárási kritikák is megfogalmazódtak korábban. A tagegyházak egytizede, köztük a Magyarországi Református Egyház reakciói alapján a társulási nyilatkozat szövegét módosították. Ugyanakkor a döntés tagegyházakra nézve kötelező jellege vitákra adhat okot. A társulást mindez nem akadályozza, hiszen arról a Végrehajtó Bizottság egyhangúlag pozitív döntést hozott, és a REV mint egyházi közösség írja alá a csatlakozást. A nagygyűlés során kritikus viták várhatók ugyanakkor, amik akár a világközösséget is veszélyeztetik. Ennek megelőzésére az európai testület olyan eljárási rend megfontolását javasolta a szervezőknek, ami az egyet nem értés formális rögzítését lehetővé teszi a tagegyházak számára.

Az ülés során a REV Európa tavaly felállított menekültügyi és migrációs munkacsoportja is beszámolt a teológiai párbeszéd eredményéről, amelyre a tavaly októberben megfogalmazott állásfoglalásával hívta meg a tagegyházakat. A munkacsoport ugyanis felhívást adott ki, amelyben állást foglal, egyben további együttgondolkodásra és közös cselekvésre hívja az európai reformátusokat a menekültek támogatásában, a teológiai munkában, a keresztyén-muszlim kapcsolatokban és a közel-keleti szerepvállalásban. A munkacsoport kiemelt figyelmet fordít a keresztyén-muszlim kapcsolatok teológiai és társadalmi kérdéseinek közös megvitatására és a közel-keleti egyházakkal és egyházi szervezetekkel való együttműködésre. A munkacsoport a tavaly júniusban Budapesten tartott menekültügyi konzultáció keretében találkozott előszőr, második ülésére pedig Görögországban, szolidaritási látogatással egybekötött program keretében került sor.

Külügyi Iroda

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →