Egyházak összefogása a populizmus és rasszizmus ellen

2017. szeptember 13., szerda

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) által szervezett szeminárium a rasszizmushoz vezető populista retorika természetét elemezte és azt vizsgálta, hogyan léphetnek fel az egyházak a hatékonyan a növekvő populizmussal és idegengyűlölettel szemben.

A multikulturális közegben szolgáló lelkészek és egyházi munkatársak, külügyi, ökumenikus és missziói vezetők, valamint segélyszervezetek képviselői szeptember 1. és 3. között tanácskoztak az EVT meghívására Genfben az egyre erősödő populizmus veszélyeiről, amelyek a gyűlöletbeszéd, rasszizmus és az idegengyűlölet, különösen is a migránsokkal és menekültekkel szembeni ellenérzés formájában öltenek testet világszerte.

A multikulturális egyházi szolgálat erőforrásainak megerősítését célzó szeminárium résztvevői egyetértettek abban, hogy az egyházaknak saját felekezeti hagyományukon belül kiemelt erkölcsi felelőssége a migránsok alapvető jogainak védelme és az, hogy egymástól tanulva kölcsönösen támogassák egymást a szociális széthullás és elembertelenedés társadalmi folyamataival szembeni nyilvános tanúságtételben.

Christian Wolff, az EVT tagegyházainak segélyszervezeteit tömörítő szövetség, az ACT Alliance migrációs és menekültügyi vezetője a kapacitásfejlesztés, a nyilvános képviselet és érdekérvényesítés fontosságát hangsúlyozta az egyházak szolgálatában: „rendkívül fontos, hogy a döntéshozókat kimozdítsuk elefántcsonttornyaikból és lehetőséget adjunk nekik arra, hogy helyi közösségek valós élethelyzetével szembesüljenek”.

Ez a belátás arra ösztönözte a tanácskozás résztvevőit, hogy közös stratégiát fogalmazzanak meg arra nézve, hogy miként kamatoztathatják tapasztalatukat a lelkészek és egyháztagok képzésének központi jelentőségéről a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemben. Ezzel kapcsolatban Evie Vernon, az evangélium nyilvános képviseletét előmozdító anglikán egyházi program vezetője az egyházak prófétai és korrekciós szerepére hívta fel a figyelmet: „az egyházaknak a társadalmi közegükben meglévő eszközöket kell használniuk az idegengyűlöletet erősítő folyamatokkal szembeni kritikában és le kell leplezniük a sajtóban is  jelenlévő sztereotípiákat”.

Az EVT által létrehozott munkacsoport arra szólította fel az egyházakat, hogy utasítsák vissza a keresztyén hittel és a Krisztus test egységének ökumenikus látomásával összeegyeztethetetlen rasszizmus és idegengyűlölet minden formáját. Konkrét példaként ajánlották a keresztyén közösségeknek, hogy a migránsok és a helyi lakosság közötti találkozás biztonságos, védett helyeinek megteremtésével segítsék a félelemmel való szembenézést a társadalomban, és így  vegyék fel a küzdelmet a bűnbakképzéssel szemben.

A szeminárium résztvevői megállapodtak egy akciótervben, amelynek keretében kerekasztal-beszélgetésekre kerül sor évente, ahol egyházvezetők a kultúrákon átívelő szolgálat, a rasszizmusellenes, valamint a társadalmi befogadást elősegítő képzések és kezdeményezések tapasztalatait oszthatják meg egymással. 

Az EVT kezdeményezése tagegyházak menekültügyi és migrációs szolgálatának bevonásával folytatódik a közeljövőben.

Külügyi Iroda

Forrás: www.oikoumene.org

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →