Egység Amerikában is?

2014. május 24., szombat

A Kárpát-medencei magyar református anyaegyházak példáján felbuzdulva egységesülési folyamat indult az Amerikában élő magyar reformátusok életében is. A két tengerentúli egyház közeledéséről Szabó Sándort, az Amerikai Magyar Református Egyház püspökét a debreceni Református Egység Fesztiválon kérdeztük.

Bár a magyar reformátusság egységét ünnepeljük Debrecenben, Amerikában még mindig két magyar református egyház van. Hol tart közöttük az egységesülési folyamat?

A két amerikai magyar református közösség különállása közel egy évszázadra tekint vissza, de ennek nem feltétlenül csak negatív olvasata van. Végig jó kapcsolat volt a két egyház között, teológiai meggyőződésünk is azonos, a különbség pusztán az adminisztráció terültén jelent meg az életünkben. A gyülekezetekben a kezdetektől fogva élt a vágy, hogy szervezetileg is újra egyek lehessünk, de az egyházi vezetők vagy a lelkipásztorok szintjén valamiért mindig elakadtak az erre irányuló kezdeményezések.

Legújabban hogy került napirendre a kérdés?

A két egyház püspöke vendégként mindig ott van a másik egyháztest zsinati ülésén, és amikor 2006-ban megválasztottak erre a tisztségre, a gyűléseken elmondott köszöntőimben mindig kitértem az egység kérdésére is, sürgetve azt. Sokáig nem érkezett válasz, míg tavalyelőtt év végén végre kedvező visszhangra találtam. Azóta a két egyház vezetői két-háromhavonta tanácskoznak egymással az egység kérdéseiről, legutóbb éppen múlt héten találkoztunk. Szükség van a minél szorosabb összefogásra, mert fogyatkozó közösségként együtt talán tovább megmaradhatunk. A Kálvin Egyházkerület különösen érzi ezt, hiszen az UCC-n belül kisebbséget képvisel nemcsak nyelvi szempontból, de egy fontos társadalmi kérdésben is. Az amerikai testvérek ugyanis elfogadják a homoszexuális párok házasságát és a homoszexuális lelkipásztorok felszentelését is. Ez a liberális felfogás a magyar egyházrész számára elfogadhatatlan. Ennek ellenére persze ellenzői is vannak a magyar egységülési folyamatnak: vannak, akik inkább az UCC-n belül maradnának, mert az amerikai egyház kedvező anyagi feltételeket biztosít magyar lelkipásztorainak is.

Milyen eredményei vannak eddig a megindult folyamatnak?

A közeledésben bátorít minket és utat mutat nekünk a Magyar Református Egyház is, amiért nagyon hálásak vagyunk. Reméljük, hogy mielőbb, talán már a jövő év elején közös zsinatot tarthatunk, de terveink között szerepel egy közös lelkészképesítő bizottság felállítása,valamint már idén egy közös újság kiadása is. Már most sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, mint eddig bármikor, és ez rendkívül pozitívan hat mindkét amerikai magyar egyház szolgálatára. Biztos vagyok abban, hogy a megkezdett folyamat most már nem visszafordítható.

Az Amerikai Egyesült Államok területén szűk száz esztendeje két magyar ajkú református egyház szolgál: az egyik a független Amerikai Magyar Református Egyház, a másik az angol nyelvű Krisztus Egyesült Egyháza (UCC) részeként működő Kálvin Egyházkerület. Az előbbinek harmincnyolc – köztük az elmúlt években alakult hét missziói –, az utóbbinak harminc gyülekezete van. Az Amerikai Magyar Református egyház tavaly csatlakozott az egységes Magyar Református Egyházhoz.

 

Kiss Sándor
Fotó: Vargosz 

 

Istent keresem

Lk 9,18–27

„ Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink