Elindult a jelölés a Dobos Károly-díjra

2016. január 11., hétfő

Az egyházmegyék lelkészi közössége 2016-ban is olyan, a gyülekezetében hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, vele közösséget vállaló lelkipásztort jelölhet a díjra, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év.

A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelölt életrajzi adatait, és részletesen a lelkipásztori munkáját, amelynek alapján a jelölés történt. Ennek terjedelme 4 oldal (kb. 5000 karakter). A felterjesztő a kísérő levélben tüntesse fel a felterjesztést támogató lelkipásztorok számát, a közösségi döntés formáját (lelkészértekezlet, lelkészi kisköri, stb.).

Mivel a díj gyülekezeti lelkészi szolgálatot, ezen belül kiemelten a kisgyülekezetekben folyó szolgálatot kívánja elismerni, ezért esperes és püspök csak az e tisztségének megszűnését követő 6 év után jelölhető.
A felterjesztéseket minden évben március 10-ig kell a Zsinat Elnöksége számára megküldeni. További kérdés esetén a Missziói Irodához lehet fordulni: misszioi.iroda@reformatus.hu

reformatus.hu

Istent keresem

2Tim 1,1–7

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →