EMMI pályázatok egyházi célokra

2013. január 24., csütörtök

Egyházak közösségi célú programok, valamint az egyházi épített örökség védelmének támogásáért lehet pályázni az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságánál.

Az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatást nyújt az egyházi közösségi programok fedezéséhez és az egyházi épített örökség védelméhez. Közösségi terek létesítésére és programok szervezésére igényelhető 200 ezer és ötmillió forint közötti összeg, valamint Kárpát-medencei műemlék épületek felújítására is igényelhető támogatás.

A támogatási kérelem elektronikus feltöltésének, valamint az erről szóló nyilatkozat postára adásának határideje: 2013. február 15., 24:00. A minisztérium a határidő lejárta után legkésőbb hatvan napon belül dönt a támogatásokról. (Bővebben a pályázati kiírásban.)

Egyházi jóváhagyás

A pályázati felhívás értelmében a támogatások igényléséhez szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása. A Zsinat Elnökségi Tanácsával történt konzultáció alapján a Zsinat Elnöksége úgy határozott, hogy az ajánlást adó egyházi szerv az Elnökségi Tanács. Tekintettel arra, hogy a pályázatok beadási határideje február 15-e, a pályázati terveket a mellékelt táblázat kitöltésével február 4-én 12 óráig az illetékes egyházkerület püspöki hivatalába elektronikus formában (e-mailen) el kell juttatni.

A pályázati igényeket az egyházkerületek összesítik, és megküldik a Zsinati Hivatalnak. Az MRE teljes pályázati igénylistáját a Zsinat Elnökségi Tanácsa a február 6-i ülésén tekinti át. A pályázók a beadott igények kapcsán hozott döntésről, vagyis arról, hogy pályázatuk kap-e ajánlást vagy sem, legkésőbb február 8-ig visszajelzést kapnak.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos technikai információkkal a pályázati kiírásban megjelölt telefonszámon és e-mail címen kaphatnak segítséget.

reformatus.hu

Istent keresem

Lk 10,21–42

„ ...pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink