Érték+Őrző

2010. január 06., szerda

Értékmegőrző újévnyitó rendezvényt tart a Budapesti Unitárius Egyházközség január 14-én, csütörtökön délután hat órától.

Az alkalom időszerűségét az unitárius egyház fennállásának, valamint a tordai ediktum kikiáltásának 442. évfordulója adja. Előadást tart Dr. Horn Ildikó a Hit és hatalom - az erdélyi unitárius nemesség 16.századi története című könyvéről.

Istent keresem

Lk 9,1–17

„Ettek és jóllaktak mindnyájan;” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →