„Háború” az Anglikán Egyházban a nők püspökké szentelése miatt?

2010. július 20., kedd

altNéhány egyházi szakértő és megfigyelő szerint elkerülhetetlen az Anglikán Egyházban a belháború a nők püspökké szentelése miatt. Erről is szólt az anglikán főzsinat, amit nemrég tartottak az angliai Yorkban.

Korábban az anglikánok lelki feje, a canterbury érsek, dr. Rowan Williams kijelentette, hogy még nem következett be nagy törés ebben a kérdésben. Az angliai anglikánok második embere, John Sentamu érsek szerint mindent meg kell tenni a szakadás megakadályozásáért. Még mindig nem tudjuk igazából, hogyan lehetne az anglikán világegyházat egyben tartani – jelentette ki a főzsinaton Williams érsek. Bárhogyan is vélekednek sokan, megindult az a folyamat az anglikán egyházban, ami végül is elvezethet a nők püspökké szenteléséhez. A Vatikán hivatalos lapja, a L’Osservatore Romano július 14-én közzétett cikkében elemezte a helyzetet, s rámutat: Williams érsek előterjesztése a yorki zsinaton tovább fokozta a feszültséget. A vatikáni újság visszautalt II. János Pál pápa 1994-ben kiadott állásfoglalására, mely szerint a római katolikus egyházban nem fogadható el a nők pappá vagy püspökké szentelése. A július 12-én hozott döntést a nők püspökké szentelhetőségéről először az anglikán világegyház összes, azaz 43 egyházkerületének, püspökségének jóvá kell hagynia, s ha ez meg lesz, akkor kerülhet sor a döntés jogérvényes életbe léptetésre a 2012-es generális főzsinaton. A nők püspökké szentelését ellenző csoport, amelynek neve: „Tovább a hitben”, kiadott egy állásfoglalást, mely szerint semmivel sem lehet legalizálni, igazolni bibliailag ezt a döntést. Az Anglikán Egyházban 1994-ben tették lehetővé a nők lelkésszé szentelését, ezt követően 441 női lelkész szolgál az egyházban. (ENI.ch – 2010-07-20 – dr. békefy-röhrig klaudia – reformatus.hu)

Istent keresem

1Thessz 2,17–20

„...annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →