Ismét Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

2014. december 05., péntek

A Dunántúli Református Egyházkerület presbitériumai a következő hat éves ciklusra teljes egyhangúsággal ismét Steinbach József balatonalmádi-balatonfűzfői lelkipásztort választották meg az Egyházkerület püspökévé.

Steinbach József 2009. január 1. óta töltötte be az egyházkerület püspöki tisztét.

A presbitériumok szintén újraválasztották az egyházkerület eddigi vezető tisztségviselőit is: Dr. Huszár Pál főgondnokot, Köntös László lelkészi főjegyzőt és Dr Baráth István világi főjegyzőt.

Steinbach József 1964-ben született Veszprémben. 1991-ben szerzett lelkipásztori oklevelet a Budapesti Református Teológiai Akadémián. Tanulmányai befejezése óta a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség lelkipásztora.

1999-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, középiskolai református vallástanári szakon; 2008-ban a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karán, antropológia-etika - társadalomismeret szakon szerzett oklevelet.

1999-től óraadó tanár a Pápai Református Teológiai Akadémia, Gyakorlati Teológiai Tanszékén,2007-2009 a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. 2009. január 1-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. 2012-től a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke.

Eddig tíz önálló kötete, valamint több száz tanulmánya jelent meg.

Dunántúli Református Egyházkerület

Istent keresem

Lk 9,37–50

„Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink