Lippei református egyházi vezetők Erdélyben

2010. május 26., szerda

Az egyházak közötti partneri viszony keretében került sor a Lippei Tartományi Református Egyház delegációjának látogatására Kolozsvárott, az Erdélyi Református Egyházkerületben.

A látogatás előterében első renden az egyházi és teológiai tapasztalatcsere állott, gyülekezeti és projektlátogatásokkal. A német vendégeket meglepte a gyülekezeti tagok példamutató aktivitása, nem csak az istentiszteletek látogatásában, hanem abban a kétkezi munkában is, amit a parókiák és a templomok megújításban felmutatnak. Ugyancsak nagy érdeklődést keltett bennük az egyházkerületben folyó diakóniai munka. Az ezen a területen dolgozók továbbképzéséhez a lippei egyház támogatást és lehetőséget biztosít. A delegáció úgy tapasztalta, hogy egyre nagyobb gondot fog okozni Romániában a gazdasági fellendülés részesei és a kilátástalanságba hulló szegények közötti növekvő távolság, szakadék. Tájékozódtak az egyházkerületben folyó múltfeltárás kérdéseiről is. Az öttagú német egyházi delegációt Dr. Martin Dutzmann tartományi szuperintendens vezette.  (reformiert-info.de – 2010-05-26 – dr. békefy-röhrig klaudia – www.reformatus.hu)

Istent keresem

Jel 20,1–6

„…vele fognak uralkodni ezer esztendeig” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →