Magyar szakértő az európai reformcsapatban

2014. március 11., kedd

Lőrincz Szabolcs, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Hivatalának gazdasági osztályvezetője felkérést kapott az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) egyházi reformokat vizsgáló munkacsoportjába.

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége a 2012-es firenzei Nagygyűlésén határozott arról, hogy a 2013-2018 közötti időszakban továbbra is kiemelten foglalkozik az egyházi reformok kérdésével.

A GEKE tanácsának 2013. decemberi ülésén született döntés "Az európai egyházak a jövő felé fordulnak" mottó alatt működő egyházreform munkacsoport felállításáról, melybe szakértelme alapján kapott meghívást Lőrincz Szabolcs, az MRE Zsinati Hivatalának Gazdasági Osztályvezetője, aki már a 2012-es Nagygyűlésnek is aktív résztvevője volt.

A munkacsoport a korábbi „Ecclesia semper reformanda" ifjúsági konzultáció munkáját folytatva vizsgálja a GEKE hetedik firenzei Nagygyűlésének keretében megtartott Európai Fórum megállapításait, illetve azok megvalósításának lehetőségeit.

A hatfős munkacsoport első ülésére idén tavasszal kerül sor.

Forrás: Külügyi Iroda

Istent keresem

Jak 2,1–13

„Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →