Milliárdos egyházi kárpótlás Csehországban

2012. március 20., kedd

A cseh kormány egy olyan törvényről határozott, mely 59 milliárd korona (mintegy 705 milliárd forint) kifizetését irányozza elő az egyházak számára.

Több mint 20 évvel a kommunizmus bukása után a kabinet 2012. január 11-én fogadta el azt a törvénytervezetet, mely milliárdokkal támogatja a csehországi egyházakat, bár elsősorban a katolikus egyház profitál belőle. A törvény összesen 134 milliárd korona támogatást tartalmaz, melyből 59 milliárd koronát a 2012-as évtől számítva 30 évre elosztva fizet ki az állam, további  75 milliárd koronát (900 milliárd forintot) pedig ingatlanok és más konkrét vagyon formájában (például tavak, termőföldek, erdők) kapja meg az országban található 17 vallási közösség, kárpótlásként a kommunista hatalom által államosított vagyonért.

Ennek azonban következménye az is, hogy az állam folyamatosan csökkenti a papok és lelkészek fizetését, valamint az egyházi épületek működtetésére és karbantartására folyósított hozzájárulás mértékét is. A tervek szerint 2040-től a csehországi egyházak teljesen önállóan működnek majd, tehát az átmeneti időszak után a klérus bérénél nagyobb összegű támogatást nem fizetne ki közvetlenül az állam.

Hetven százalék ellenezte

2011-es felmérések szerint a csehek több mint 70%-a ellenezte a milliárdos kifizetéseket. A 10 millió lakossal rendelkező Csehországban az előző évi népszámlálás során mindössze 1,2 millió lakos vallotta azt, hogy valamelyik felekezethez tartozik.

Dominik Duka prágai érsek, a cseh katolikus egyház feje szerint "történelmi",  viszont csak "részben optimális" a kárpótlásáról szóló megállapodás. Monika Vyvodová, a cseh püspökkari konferencia szóvivője szerint "a legfontosabb az, hogy a felek közös nevezőre jutottak".

Az egyházaknak még nem sikerült véglegesen megegyezniük arról, hogy miként osszák el egymás közt a visszakapott vagyont, ám a katolikus egyház vezetése arról döntött, hogy a neki járó vagyon 17%-át kisebb egyházak javára átengedi, tekintettel arra, hogy az 1948-as állapotok szerint az elkobzott vagyon 98%-a a katolikus egyházé volt.

Forrás: European Protestant News Network

Külügyi Iroda

Istent keresem

2Krón 34

„...leromboltatta az oltárokat, ...összetörette a bálványokat...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →