Éneklő nagygyűlés

2017. július 02., vasárnap

A Református Egyházak Világközösségének Lipcsében zajló nagygyűlésén kiemelt figyelmet szentel a közös istentiszteletnek, imádságnak, bibliatanulmányozásnak. A lelki közösség megélésének és elmélyítésének különösen fontos eszköze a zenei élet.

A részint kimondottan erre a találkozóra született zsoltárok és dicséretek a nagygyűlés témáit és mottóját dolgozzák fel, „Élő Isten, teremts újjá és formálj át minket!”, és igei alapjára reflektálnak:

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 2 és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma, 12,1-2)

A világközösség az énekek közzétételével is lehetőséget akar teremteni a református gyülekezeteknek, hogy istentiszteleti közösségben lehessenek a tanácskozás résztvevőivel és egymással.

Amikor imádságban csatlakozunk az istentisztelethez, abban a reményben tesszük, hogy vigasztalást és erőt merítünk belőle, miközben megosztjuk egymással a Bibliai elbeszéléseket és saját életünk történeteit, és Isten elé tárjuk reményeinket és fájdalmunkat.

A tematikus énekek különböző országok és stílusok széles választékát kínálják, melyek a WCRC oldaláról letölthetők és meghallgathatók.

Külügyi Iroda, fotó: twitter

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink