Összeomlott a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet imaháza

2010. augusztus 31., kedd

altAugusztus 28-án, szombaton kidőlt a Berettyóújfalu központjában lévő baptista imaház hátsó fala és beszakadt az épület födém- és tetőszerkezete.

Augusztus 28-án, szombaton kidőlt a Berettyóújfalu központjában lévő baptista imaház hátsó fala és beszakadt az épület födém- és tetőszerkezete.

A katasztrófavédelem, valamint a helyi építési hatóság szakemberei szerint a téglaalapra épített vályogfalazatú, közel százötven négyzetméteres imaház fala, valószínűsíthetően az utóbbi időben leesett sok csapadék miatt, a lábazat felnedvesedésére visszavezethető okból elveszítette teherhordó képességét és annyira meggyengült, hogy összedőlt.


Az imaterem tetőszerkezete egybeépült az imaház előtti 10-15 méter magasságú toronnyal. A vizsgálat során az önkormányzat szakemberei megállapították, hogy nemcsak az épület, de a torony is életveszélyessé vált, ezért vasárnap reggel elrendelték az életveszélyessé vált imaterem és a torony azonnali elbontását, amely vasárnap estére be is fejeződött. Az anyagi kár több tízmilliós nagyságrendű.

A 130 évvel ezelőtt Kornya Mihály evangélista által alapított gyülekezet 1927-ben építette föl egyszerű tornyos imaházát. 

A baptista egyház elnöksége – dr. Mészáros Kálmán országos elnök, Papp János missziói igazgató és dr. Szabó Zoltán gazdasági igazgató, a baptista szeretetszolgálat katasztrófavédelmi igazgatója Pavelce László, valamint az egyház építésügyi bizottságának képviselője Ványi Zoltán másnap hétfőn a helyszínre siettek, ahol találkoztak a gyülekezet vezetőségével és tagjaival, majd az önkormányzat és a tűzoltó parancsnokság vezetőivel. A keletkezett kár felmérése után a gyülekezet tagjait vigasztalták és erősítették. A Baptista Szeretetszolgálat képviselője átadott félmillió forintos gyorssegélyt, az egyházi vezetők pedig ígéretet tettek a folyamatban lévő bankszámla megnyitása után egymillió forint támogatás azonnali átutalására a gyülekezet vezetőségének, amit remélhetőleg újabb segélyek követnek majd a közeljövőben. Az imaház udvarán rögtönzött esti imaáhítaton Mészáros Kálmán egyházelnök a 46. zsoltár szavai alapján szólt az egybegyűltekhez: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger vizébe… A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk!” Az alkalmon, az elnökség tagjain kívül több környékbeli lelkipásztor – Fülep Sándor, Dánel Zalán, Tömöri Gábor, Komáromi Tibor – is megjelent, akik további igékkel bátorították a gyülekezet megszomorodott tagjait.

Ezt követően a hajdani torony csúcsán álló, épen megmaradt keresztet körbeállva, a helyi testvérek tettek bizonyságot az imaházhoz kötődő régi kedves emlékeikről. Lelkileg megindító pillanatokat élhettek át a résztvevők és bizony időnként könnyeinkkel is küszködtek. Az alkalom imaközösséggel és a „Messze fenn egy hegyen, áll egy régi kereszt” című énekkel zárult, abban a reményben, hogy nemsokára testvéri összefogás nyomán új templom állhat majd a régi helyén, aminek „nagyobb lesz a dicsősége a réginél”.

M. Collomannus

Aki segíteni szeretne, adományát a KDB bank 13555555-11111111-11111111 számlaszámra utalhatja „Berettyóújfalu” megjelöléssel.

Istent keresem

Lk 10,21–42

„ ...pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink