Pótfelvétel a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára

2011. augusztus 04., csütörtök

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia szeretettel várja mindazok jelentkezését, akik a lelkészi, hitoktatói vagy a református közösségszervezői szolgálatot választják élethivatásul és érdeklődnek a Teológián folyó alap- és mesterképzési szakok iránt.

A pótfelvételi eljárás során az alábbi szakokra jelentkezheznek:

Egyciklusú osztatlan (egyetemi) képzésre nappali tagozaton 

- Teológus-Lelkész szakra (12 félév, nappali)

A szak képzési célja: A református lelkipásztor szakirányú képzésben az intézmény olyan elkötelezett lelkipásztorokat kíván nevelni, akik a Magyarországi Református Egyházban szolgálnak.

Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 24.

A pótfelvételi alkalmassági vizsga időpontja:

2011. augusztus 26. (péntek), délután 13: 00 órától.

 

Alapképzésre nappali és levelező tagozaton

- Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs szakra (6 félév, nappali és levelező)

A képzés célja katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak az egyházi szolgálatokban feladatot teljesíteni a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal (a szakiránynak megfelelően katekéta szakképzettséggel: gyermek-, ifjúsági és felnőtt-katekézis, evangelizáció; illetve: lelkipásztori munkatárs szakképzettséggel: közösségvezetés, bibliaórák és karitatív-kulturális tevékenységek).

- Református Közösségszervező szakra (6 félév, levelező)

A szak képzési célja olyan egyházi/felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, továbbá idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására és annak szervezésére.

Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 24.

A pótfelvételi alkalmassági vizsga időpontja:

2011. augusztus 27. (szombat), délelőtt 9: 00 órától.

 

A szakokkal és a felvételivel kapcsolatos további információk elérhetők a www.srta.hu honlapon, és tájékoztatás kérhető a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. címen, dekania@srta.hu e-mail címen, vagy a 0647 312947-es telefonszámon.

Istent keresem

Jak 2,1–13

„Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →