Pótfelvételi a DRHE-en

2015. július 28., kedd

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet a 2015/16. tanévre.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet a 2015/16. tanévre az alábbi hitéleti szakokra:

· református teológia osztatlan MA szak – nappali tagozat

· református teológia szak lelkész szakirány – nappali tagozat

· katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak katekéta szakirány – nappali és levelező tagozat

· református kántor BA szak – nappali tagozat

· vallás- és nevelőtanár osztatlan szak (10 félév) – nappali tagozat

· hittanár-nevelő MA szak – levelező tagozat (csak lelkészi végzettségűeknek)

· pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak – levelező tagozat

· teológia minor – levelező tagozat (csak önköltséges)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szakok csak kellő számú jelentkezés esetén indulnak.

A jelentkezési határidő: 2015. augusztus 15.

 Az alkalmassági vizsga időpontja: 2015. augusztus 24. 9 óra.
További tudnivalók és jelentkezési lap a www.drhe.hu honlapon található.

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet a 2015/16. tanévre az alábbi szakokra önköltséges képzésre:

· tanító BA szak – nappali és esti tagozat

· szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) felsőoktatási szakképzés – nappali tagozat

A nem hitéleti szakokra a központi pótfelvételi eljárás keretében kell jelentkezni! (www.felvi.hu)

A jelentkezési határidő: 2015. augusztus 10.
A tanító szakra az alkalmassági vizsga időpontja: 2015. augusztus 17. 9 óra

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája pótfelvételt hirdet a 2015/2016. tanévre nappali és levelező (önköltséges) tagozatra.

A jelentkezés határideje 2015. augusztus 20.
További tudnivalók: http://www.drhe.hu/felveteli-informaciok

Istent keresem

Lk 9,37–50

„Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink