Pünkösd ünnepe a Biblia fényében

2010. május 21., péntek

altA szó maga, pünkösd, ötvenedik napot jelent húsvéttól számolva. Vagyis az emberiség történelmének legfontosabb eseménye, hogy az Isten 2010 esztendővel ezelőtt megjelent testben, Jézus Krisztus a golgotai kereszten eltörölte bűneinket, és feltámadásával végérvényesen legyőzte a halál és pokol erőit, ezért nála örök élet beszéde van, a bűnbocsánat ajándéka.

Az Úr Jézus még mielőtt visszatért volna a mennybe, megígérte tanítványainak, hogy bár ő visszalép a most számunkra láthatatlan világba, de nem hagyja őket árván, hanem elküldi majd Isten Szentlelkét, aki őt fogja dicsőíteni, és az ő győzelmét és szeretetét hozza a megtérő ember szívébe, amely napjainkban tele van szorongással, viszállyal, félelmekkel és reménytelenséggel.

Isten beváltotta örömteljes ígéretét, és húsvét után ötven nappal, tehát pünkösdvasárnap délelőtt 9 órakor Jeruzsálemben az összegyűlt, akkor még remegő szívű tanítványai szívébe beköltözött maga az élő Úr Jézus Krisztus az ő Szentlelke által. Tehát a Szentlélek Isten személy, maga Isten munkában! Ő ad erőt az erőtlenségünkben, újjászületést elveszettségünkben. A pünkösd ünnepe, ha a Biblia ószövetségi részébe lapozunk, olvashatjuk, hogy aratási hálaünnep volt, a törvényadás ünnepe, amikor Istennek a világba szétszórt népe egybegyűlt Jeruzsálembe, a templomba, hálát adni Istennek a mindennapi kenyérért. A legelső pünkösd ünnepén Péter szíve csordultig lett Krisztus szeretetével, és az eddig bezárkózó tanítvány kiment az utcára, és a vallásos tömegnek bátran és telve mentő szeretettel bizonyságot tett arról, hogy „úgy szerette Isten e világot, hogy az ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”.

Az első pünkösd ünnepén a több ezer főből álló sokaságot szíven találta Péter beszéde. Az első pünkösd ünnepén háromezer ember fogadta szívébe az Úr Jézust a Szentlélek Isten által, s kapott üdvösséget, és Isten azóta is szaporítja gyülekezetét az üdvözülőkkel. Tudjuk, hogy a törvény betöltése a szeretet, és pünkösd óta Isten kész e törvényt a szívünkbe helyezni, és akkor képesek leszünk még a rosszindulatú embereket is szeretni az ő bennünk lakó Szentlelke által, mert az Isten – szeretet.

Végezetül: kérjük Krisztus újjáteremtő Szentlelkét ekképpen: „Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn templomoddá szívem-lelkem”. Ámen.

Jászai Gyula

Istent keresem

Lk 9,1–17

„Ettek és jóllaktak mindnyájan;” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →