Református Egység ünnepe kultúrával, szolidaritással

2012. április 22., vasárnap

Idén a Református Egység napja alkalmából, melyet minden évben a május 22-éhez legközelebb eső hétvégén ünnepel meg egyházunk, első ízben csatlakozik a Szeretethíd program mellé a Református Zenei Fesztivál is. Mindkét alkalom azt kívánja megerősíteni, hogy a reformátusok egyek az egész Kárpát-medencében.

A Kárpát-medencei református egység újbóli létrejötte 2009. május 22-én valósult meg a debreceni Nagytemplomban, amikor ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az Alkotmányozó Zsinat a Magyar Református Egyház alkotmányát. Ezzel a döntéssel a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét mondták ki. Olyan közös alkotmány született, melyet mindegyik részegyház beilleszt saját szabályrendszerébe, a közös zsinat pedig csak azokban a kérdésekben dönt, amelyekre saját egyházi testületei felhatalmazták. Vagyis nem egy, a meglévő egyházak fölötti „szuperegyház" létesült, hanem a meglévő egyháztestek állították helyre a korábban már létrehozott, de történelmi okok folytán megszűnt egységet. Ezt az együvé-tartozást ünneplik meg azóta minden évben, idén május 18. és 20. közötti hétvégén.

Az alaptörvényt a hazai református egyházkerületek, az erdélyi, a királyhágómelléki, délvidéki és kárpátaljai magyar református részegyházak képviselői írták alá, valamit az Amerikai Magyar Református Egyház is csatlakozott hozzá. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinata ugyan már a kezdetektől részt vett az együttműködésben, de vezetői, tekintettel a szlovák ajkú egyháztagokra, csak tavaly júniusban látták el kézjegyükkel a csatlakozásról szóló dokumentumot.

Kultúra

Az idei, kilencedik alkalommal megrendezendő Református Zenei Fesztivál a Református Egység napjának kiemelt kulturális rendezvénye. Ezt tükrözi az idénre választott Összhangban szlogen is. Az eseményt kilenc évvel ezelőtt azért hozta létre Böszörményi Gergely, hogy a hívők, a gyülekezetbe járók és a nem templomba járók találkozhassanak egymással. „A fesztivál kiváló alkalom arra, hogy minél többen képet kapjanak egyházunk sokrétűségéről. Az is szándékom, hogy a református kultúra aktivizálódjon” – véli a szervező.

Akárcsak az elmúlt években, idén is színes program várják az érdeklődőket a fővárosban a Bakáts téren, a Ráday utcában és annak környékén. Ezúttal is helyet kapnak a fesztivál programjában koncertek, lesz lemezbemutató, és az egyesített református kórus is fellép, méghozzá a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. A szellemi táplálék lehetőségét a kerekasztal-beszélgetések adják, míg a lelki elmélyülést a fáklyásmenet, a zsoltáréneklések és késő esti áhítat segíti, amelyen Szabó István dunamelléki püspök hirdet igét.

A neves fellépők között – a teljes igénye nélkül, – ismét énekel Lovász Irén, az esti áhítaton zenével Sebestyén Márta és Andrejszki Judit szolgál, színpadra lép a Misztrál és az After Crying együttes is. A fiatalabb korosztály tagjai pedig Berecz András és Écsi Gyöngyi meséit élvezhetik. A fesztiválról részletesebben az rzf.reformatus.hu oldalon tájékozódhatnak.

Önkéntesség

A Szeretethidat immár negyedik éve szervezik meg az Egység napjához kapcsolva. A rendezvény célja, hogy minden kárpát-medencei református fiatal és idős, magánember vagy intézmény megtapasztalhassa az önkéntes segítségnyújtás örömét.

Az akció május 18-i nyitóalkalma ezúttal beékelődik a Zenei Fesztivál programjai közé. A megnyitón köszöntőt mondanak a fővédnökök: Szabó István püspök és Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. A Szeretethíd világi fővédnöke szerint a mai válsággal küzdő, pesszimista és bezárkózó világban minden olyan kezdeményezésre szükség van, amely szolidaritást fejez ki, kimozdít önmagunkból, és elindít mások felé. „Meggyőződésem, hogy a Szeretethíd összefogása ilyen lehetőség. Üzenetet hordoz az egyes ember és a tágabb közösség, a társadalom számára. A programon résztvevők, miközben kilépnek a mindennapok nehézségeiből, megtapasztalhatják a közösségben végzett munka örömét” – véli Kovács Árpád. A Szeretethíd honlapja a szeretethid.jobbadni.hu címen érhető el.

Reformatus.hu

Istent keresem

Jak 1,9–18

„Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →