Református felsőoktatási körkép

2017. január 05., csütörtök

Február 15-ig lehet jelentkezni a magyarországi egyetemek és főiskolák ősszel induló szakjaira. A négy református felsőoktatási intézmény idén is közös kiadványban mutatja be képzési kínálatát.

Kezdetét vette a 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás, már lehet jelentkezni a szeptemberben induló alap-, osztatlan mester- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre. A felvételizők legfeljebb hat helyet (ebből hármat díjmentesen) jelölhetnek meg az E-felvételi rendszerben a február 15-i jelentkezési határidőig.

A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos hivatalos információkról és az intézmények által meghirdetett képzésekről a jelentkezők a Felvi.hu-n elérhető Felvételi tájékoztatóbanolvashatnak. Ez tartalmazza a meghirdetéseket, az aktuális szabályokat, a pontszámítási módszereket és egyéb, az érvényes jelentkezéshez szükséges tudnivalókat. A felsőoktatási intézmények által meghirdetett szakok szintén a Felvi.hu Egyetemek, főiskolák vagy a Szakkereső menüpontjaiban böngészhetők.

Református képzi kínálat

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tízféle képzést kínál: református lelkész, a református kántor, a tanító, valamint a hittanár-nevelőtanár szak mellett teológiai részismereti képzést, hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzést, emellett pasztorális tanácsadást, katechetikát, mester- és PHD-szintű teológiát is végezhetnek náluk az érdeklődők. Felnőttképzési központjuk pedig pedagógusok és hitoktatók számára kínálnak szakirányú, illetve szakvizsgás képzéseket.

Kattinston a képre a református felsőoktatási tájékoztatóért!

Idén is gazdag képzési kínálattal jelentkezik a Károli Gáspár Református Egyetem. Az Állam- és Jogtudományi Karon jogi, gazdasági és diplomáciai alapképzéseket, osztatlan és PHD-szintű jogászképzést, felsőoktatási szakképzéseket és szakirányú továbbképzéseket kínál jogászok, pegagógusok és gazdasági szakemberek részére. A bölcsészet- és társadalomtudomány iránt érdeklődők anglisztika, germanisztika, néderlandisztika, japán nyelv és kultúra, kommunikáció és médiatudomány, magyar, pszichológia, szabad bölcsészet, szociológia, valamint történelem alapszakok, illetve ezekre épülő mesterszakok közül választhatnak. A tanárképzés, valamint a szakirányú továbbképzések gazdag kínálata mellett említést érdemel a most induló, MA szintű művészettörténet képzés. A Hittudományi Karon teológus- és lelkészképzés, hittanár-nevelőtanár képzés, valamint teológiai doktori képzés folyik. A Tanítóképző Főiskolai Kar több helyszínen diakónia, kántor, óvodapedagógusi, református hittanoktató, szociális munka, valamint tanító alapszakot, valamint szakirányú és továbbképzéseket és részismereti képzést is hirdet.

A Pápai Református Teológiai Akadémia is református lelkészek, teológusok, lelkipásztori munkatársak képzésével foglalkozik, valamint levelező formában hit- és erkölcstanoktatói továbbképzést hirdet. Az intézmény kollégiumáról, nyílt napjának időpontjáról és a felvételi részét képező alkalmassági vizsgáról a tájékoztatóban olvashatnak részletesen.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia az osztatlan teológus, lelkész és és lelkipásztori munkatárs szakok mellett (utóbbit levelező formában, valamint a beregszászi kihelyezett tagozaton is el lehet végezni) református közösségszervezői és teológiai mesterképzést is hirdet levelező formában. Emellett egyházi kommunikáció, pasztorálpszichológia, hit- és erkölcstanoktató, bibliai alapú gazdálkodás, valamint kétféle lelkigondozói szakirányú továbbképzésre lehet jelentkezni Sárospatakra.

Figyelem! A hitéleti képzéseknél és a szakirányú továbbképzéseknél a jelentkezés módja és határideje eltérhet február 15-től. A pontos időpontokat, a meghirdetett szakok teljes listáját, leírását, a nyílt napok és az egyes szakokhoz szükséges alkalmassági vizsga időpontját az idei Református Felsőoktatási Tájékoztatóban találják, melyet PDF formátusmban le is tölthetnek.

Forrás: Felvi.hu

Istent keresem

1Thessz 3,9–13

„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →