Református nevelőszülők találkoztak Debrecenben

2016. május 20., péntek

Először szervezte meg a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat a Református Nevelőszülők Országos Konferenciáját, melynek május 19-én a debreceni Református Nagytemplom adott otthont. A már több mint 600 nevelőszülővel rendelkező országos hálózat elsősorban a közösség élményét és az együtt tanulás lehetőségét kívánta megteremteni az alkalmon, emellett fontos szerepet kapott a spiritualitás is.

Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nyitotta meg a rendezvényt áhítatával. A közös éneklést imádság követte, majd Püspök úr 1Pt 2, 1-13 verseit olvasta fel. Ebből az igeszakaszból három fő kérdést emelt ki, amelyek a keresztény ember számára fontosak lehetnek. A nagy titok – a hit – alapjáról, módjáról és céljáról beszélt. A hit alapja, hogy emberként megtapasztalja, „megízlelje" valaki Isten jóságát, amelytől soha többé nem akar elszakadni. Ennek módja, hogy szüntelenül táplálkozni kell Isten kegyelméből, ez erősítheti meg az embert nap mint nap a hitében. A cél pedig nem más, mint a folyamatos növekedés – ahogy a gyermeknevelés során is egy kicsiny lélek növekedését kíséri végig egy szülő, nevelőszülő.

Az áhítatot követően a gondozott gyermekek nevében H. Nikolett énekelte el a 338. dicséretet. A tiszta énekszó mögött érződött, hogy ez az ének – „Lelki próbáimban, Jézus légy velem..." – különösen fontos az előadó, de valószínűleg minden gyermek lelki életében.

Az első előadást Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásáért felelős államtitkára tartotta. A szociális ellátórendszer fejlesztésének lehetőségei, a gyermekvédelmi alap-, és szakellátás helyzete címmel. Előadása elején felidézte, hogy milyen boldog izgatottság jellemezte 2009-ben a közhangulatot, amikor elindult ez a szolgálat, amelynek célja nem más, mint a családok megerősítése, megmentése és valódi esélyteremtés az élethez. „Ennek óriási a társadalompolitikai jelentősége" – mondta. Államtitkár úr ismertette a kormány terveit erre a területre vonatkozóan, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik minden nap sokat tesznek a felnövekvő gyermekekért.

Lantai Csilla, az EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának vezetője a gyermekvédelmi szakellátás aktuális kérdéseiről beszélt. Ismertette a gyermeki jogok jelentőségét, és elmondta, hogy a megteremtett jogszabályi környezet legfontosabb küldetése, hogy segítse a nevelőszülői munkát. Jelenleg több mint 20.000 gyermek részesül gyermekvédelmi ellátásban. A tavalyi – 2015-ös statisztikák alapján – 12.948 gyermek él nevelőszülőknél, 7049 gyermek nevelőotthonban, és 274-en pedig egyéb helyen. Azt szeretnék elérni, hogy minél többen kerüljenek nevelőszülőkhöz, egy szeretetteljes otthonba, ahol megkapják azt a figyelmet, amelyre szükségük van – ezért azonban még sokat kell dolgozni, valamint választ kell találni a különleges és speciális ellátást igénylő gyermekek gondozására is. Zárásként ismertette a 2014-2020 közötti európai uniós pályázatokat, amelyek eddig is, majd a jövőben is szeretnék segíteni a nevelőszülők szolgálatát.

Beszterczey András, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője a Magyarországi Református Egyház (MRE) szerepvállalása a gyermekvédelmi szakellátás területén címmel tartott előadást. Kiemelte, a rendszerben jelenleg 600 nevelőszülő és 1200 gyermek van. „Az MRE azért akart részt venni a nevelőszülő hálózat kialakításában, mert az elesetteket és a kitaszítottakat fel kell emelni. Többet akarunk adni. Ha a református egyház vállal egy szolgálatot, fogadalmat tesz, ahogy a szülő is, aki nevelői szerepet vállal."

Fábián Ildikó intézményvezető lelkész a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat fejlődéséről és terveiről beszélt. Tordai Zsófia, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szakértője az internet használatának előnyeiről és buktatóiról tartott előadást. Kiemelve az online veszélyeket, és azok lehetséges megoldásait. Lippai Gergely szakmai vezető az intézmény Érdekképviseleti Fórumának a megújításáról, a Nevelőszülői Hálózat szakmai programjában javasolt változtatások jóváhagyásáról beszélt.

A konferencián több mint hétszázan vettek részt.

Forrás: ttre.hu, fotók: Barcza János

Istent keresem

1Thessz 2,17–20

„...annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →