Tájékoztató az egyházi célú EMMI-pályázatok igénylésének módjáról

2015. október 05., hétfő

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága idén is pályázatot írt ki egyházi célok, elsősorban egyházi közösségi célú programok és beruházások (KCP-16), valamint az egyházi épített örökség védelmének (EOR-16) támogatására.

A pályázati felhívás értelmében az EOR-16 jelű támogatások igényléséhez szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása, a KCP-16 jelű pályázathoz nem kötelező. Az előbbihez szükséges egyházi ajánlást – a négy egyházkerület elnökségeinek javaslata alapján – a Zsinat Elnöksége adja.

A támogatási igényt – postán vagy elektronikus úton – október 29-én éjfélig lehet benyújtani az EMMI felé, ezért a Zsinat Elnöksége azt kéri, hogy az épített örökség védelmére pályázók támogatási igényüket október 14-én 24:00 óráig elektronikus formában (e-mailen) jelezzék az illetékes egyházkerület püspöki hivatalába.

Az EOR jelű pályázati igényeket az egyházkerületek összesítik, és ajánlási javaslataikat legkésőbb október 19-én 24:00 óráig megküldik elektronikus formában a Zsinat Elnökségének. A pályázók pozitív döntés esetén a Zsinati Hivatalból kapnak visszajelzést, azaz megkapják a hivatalos ajánlási dokumentumot, a nemleges döntésről pedig az egyházkerületektől kapnak értesítést legkésőbb október 22-ig.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos technikai információkkal kapcsolatban a pályázati kiírásban megjelölt telefonszámon és e-mail címen kérhető segítség.

Kommunikációs Szolgálat

Istent keresem

Lk 9,51–62

„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink