Tanácskoztak a diakóniai koordinátorok

2013. április 23., kedd

Beregszászban tartotta kétnapos ülését a Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács. A kerületi diakóniai koordinátorok, a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága és a Szeretetszolgálat kuratóriumi tagjai évente kétszer egyeztetnek a Magyar Református Egyház szeretetszolgálati kérdéseiben.

Az április 15-én és 16-án tartott ülésen szóba került az egyházi jövőkép, a Kárpát-medencét érintő programok, a szeretetszolgálat tevékenységét motiváló evangélizáló lelkület fontossága és a résztvevők megismerhették a kárpátaljai diakóniát.

Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke a tanácskozást nyitó áhítatban Eszter könyve alapján azt helyezte a diakóniai szolgálók szívére, hogy helyt kell állniuk. „Mivel mindenkinek van egy kijelölt helye, azt be kell tölteni. Ezért felelősséggel is tartozunk, hiszen a mi helyünk ránk szabott, csak mi láthatjuk el az adott feladatot a legjobban"— mondta az egyházvezető. A „Krisztusra mutató folytonos szolgálat" fontossága a további két nap során is központi téma volt. Czibere Károly a Szeretetszolgálati Iroda vezetője köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az egységes egyház működésének kiemelt gyakorlati eleme a rendszeres egyeztetés. Korábban a Berekfürdőn megrendezésre kerülő diakóniai és missziói konferenciák adtak alkalmat a tanácskozás megtartására, ám fontos üzenet az is, hogy nemcsak az anyaországban vannak találkozók a kerületi küldöttekkel, hanem elkezdik meglátogatni az egyháztesteket.

Nemcsak egyeztetés — együttműködés

A Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács ülései remek alkalmat adnak arra, hogy a beszélgetésen és egymás, valamit a különböző kerületi diakóniai szolgálatok megismerésén túl valóságos kapcsolatok és együttműködések jöjjenek létre. Jó példa erre a közelmúltban megvalósult jótékonysági koncert Mága Zoltán hegedűművésszel. A magyarországi és határon túli tehetséges, de nehéz körülmények között élő diákok támogatása mellett a bevételen túl Mága Zoltán kétmillió forint értékű cipőadományt ajánlott fel, melynek Kárpátalján már meg is van a helye. A Református Diakóniai Intézmények Egyesülete (REDIE) pedig rendszeresen támogatja határon túli szeretetszolgálati intézmények létrejöttét, bővítését és fejlesztését.

Gulácsi Lajos korábbi kárpátaljai püspök a tanácskozás résztvevőinek megmutatta a beregszászi református szeretetotthont, majd a gondozottakat és a vendégeket is szeretettel emlékeztette arra, hogy minden gondot az imádság és a szorgalmas szolgálat old meg. „Azért vagyok itt, hogy az ellátottak tekintetét felemeljem. Sokszor sajnálkozunk vagy a gondjainkra tekintünk, pedig egyedül az élő Jézus Krisztusra kellene tekintenünk, hiszen tőle jön a megoldás, szabadulás." A Gulágot megjárt, az embert próbáló körülményeket megélt püspök arra szólította fel a hallgatóságot, hogy az ige szerint: minden dolguk szeretettel menjen végbe. „ Ez legyen a szemünk előtt mindig. Ez oldja meg minden kérdésünket, problémánkat. A lágerben is ez tartott meg engem, hiszen a legnagyobb, a legfontosabb: a szeretet."

A kárpátaljai intézmények bejárása során a tanács tagjai megismerhették a Beregszászban épülő leány-anya otthont, mely csak az engedélyezésre vár és egyből használatba vehető. Hatalmas igény van ilyen jellegű intézményekre szerte a Kárpát-medencében. Czibere Károly megjegyezte, hogy az elkészült épület és annak berendezése igazán jó példát ad az anyaországi szolgálatok számára, szakembereink mintát vehetnek a beregszászi kezdeményezésről. Az épületegyütteshez tartozik egy gazdaság is, melyben igen vidám perceket töltöttek a diakóniai küldöttek. Tejet adó tehéntől kezdve, bárányokon, nyulakon, libákon és lovakon át disznók is segítik az ellátást és a nehéz körülmények között élők terápiáját. Itt zárójelben jegyezzük meg, hogy a lovas terápiához örömmel fogadnának egy nyerget a diakóniai központban.

Az újonnan induló intézmények közül a legfiatalabb kezdeményezés építkezésének megtekintése is a program része volt, a Mezőváriban épülő fogyatékosokat ellátó központ anyaországi reformátusok támogatásával – többek között a debreceni Református Jótékonysági Bál bevételével és a Református Szeretetszolgálat által adományozott mentőautókkal – jön létre. Inspiráló az a környezet és lelkesedés, amellyel az eddig nem segített rászorulók gondjainak enyhítésén fáradozik a Kárpátaljai Református Egyház.

Mi az álmunk?

A fenti kérdés volt az alapja annak a beszélgetésnek, mely során a Tanács tagjai kifejtették véleményüket a diakónia jövőképéről. Az Egyházi Jövőkép Bizottság munkájának segítése a szeretetszolgálat területén munkálkodóknak is nagy lehetősége és felelőssége. A jövőképről szóló beszélgetésben sok javaslat megfogalmazódott: annak tudatosítása, hogy a szeretetszolgálat minden hívő embernek lehetősége és kötelessége, a gyülekezeti tagok segítsék egymást is, jöjjön létre egy működő és aktív hálózat a diakóniai előadókból, az arra nyitott gyülekezeti tagok kapjanak megfelelő szakmai, spirituális és egyéb segítséget a szolgálatuk végzéséhez. Fontos az alvók ébresztése, a cselekvők bátorítása, a szolgálattevők segítése, és a mindezekért felelős őrállók számonkérése.

A Tanács továbbá tárgyalt a most készülő diakóniai törvényről, illetve az információáramlás és kommunikációs együttműködésről. Külön szekció foglalkozott az MRSZ helyzetével, programjaival és szerepével a Kárpát-medencei együttműködésben.

Örömünkre szolgál, hogy a folyamatos kapcsolattartás és egymás segítése a diakónia területén nem csak álom, hanem valóság. A határokon átívelő közösség megnyilvánul különböző programokon keresztül is, hiszen az egyháztestek részt vesznek a Szeretethídban, az Önkéntes Diakóniai Év programjában és a Csillagponton is. Szakmai kérdésekben, anyagi támogatásban és a gondok közös, imádságban való hordozásában is számíthatnak egymásra a református diakónia szolgálói. A szeretetszolgálati munkatársak a mindennapok során megtapasztalhatják, hogy segíteni kiváltság."

Szöveg és fotó: MRSZ

Istent keresem

1Thessz 2,17–20

„...annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →