„Vallás és művészet” konferencia

2015. február 03., kedd

A Károli Gáspár Református Egyetem BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézete tudományos konferenciát szervez 2015. május 8-9-én Vallás és művészet címmel.

A konferencia célja, hogy teret adjon olyan új kutatási eredményeket bemutató előadásoknak, amelyek egyfelől a különböző művészeti ágakhoz (irodalom, zene, képzőművészet, film, színház, népművészet), másfelől a különböző vallások és kultúrák tanulmányozásához kapcsolódó metanyelven íródnak. Így tehát örömmel látjuk a színház-, az irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs művészeti kutatások képviselőit.

Tematika tekintetében főleg olyan tanulmányokat várunk, amelyek a szakralitás mindennapi megjelenéseivel és művészetekbe ágyazódásával foglalkoznak, illetve a szent, a szakrális és a szekuláris, a rítus és a performansz, a liturgia és a színház viszonyával, a vallás művészeti megjelenésével, a szakrális kommunikáció különféle művészeti ágakban való megnyilatkozásával, az ikonográfia, a képaktus, a beszédaktus és a szakralitás kapcsolatával foglalkoznak.

Kérjük, hogy húsz perces előadásuk címét és 200 szó terjedelmű összefoglalását 2015. február 15-ig küldjék el a következő címre: vallasesmuveszetkonferencia2015@kre.hu

A részletes konferencia-felhívás elérhető itt.

Istent keresem

1Thessz 4,1–8

„...testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →