Elnökségi üléssel kezdődött Temesváron a Generális Konvent tanácskozása

2011. június 21., címkék: generális konvent elnöksége, temesvár, Hírek

A Kárpát-medencei református egyházak és egyházkerületek elnökségeit tömörítő testület hétfői ülésén többek között tárgyaltak a Gachal János délvidéki mártír püspökre való megemlékezésről.

A Generális Konvent Elnökségének körlevele május 22. évfordulójára

2011. május 17., címkék: körlevél, generális konvent elnöksége, református egység napja

„Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre” - hangzik az ünnepi körlevél igei üzenete. A református egység létrejöttének évfordulójához legközelebb eső vasárnapon az egész Kárpát-medencében a Magyar Református Egység Napját ünnepeljük.

Rimaszombatban tanácskozott a Generális Konvent Operatív Testülete

2011. március 08., címkék: magyar református egyház, hatodik református világtalálkozó, generális konvent elnöksége

A hétfői megbeszélésen - amely a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Irodájának is helyt adó felvidéki városban zajlott - egyebek mellett a református egység létrejöttének május 22-i évfordulójához kapcsolódó eseményekről, a református világtalálkozó programjairól és a Generális Konvent júniusra tervezett plenáris ülésének előkészítéséről folyt egyeztetés.

Mályiban találkozott a Generális Konvent ügyvivő testülete

2011. február 27., címkék: magyar református egyház, mályi, generális konvent elnöksége, szlovákiai reformátusok (szrke), Hírek

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lehetséges csatlakozása is szerepelt a Magyar Református Egyház részegyházainak püspökeit és főgondnokait tömörítő testület ülésének napirendjén.

Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról!

2010. november 17., címkék: csomós józsef, huszár pál, bethlen gábor, generális konvent elnöksége, Bethlen-megemlékezés 2010, pap géza, vallásszabadság, bölcskei gusztáv, tiszáninneni egyházkerület

Gyulafehérváron, az egykori református templomban, az érseki székesegyház Szent Anna kápolnájában kedden felavatták Bethlen Gábor emléktábláját.

Kolozsváron találkoztak a református egyházvezetők

2010. november 16., címkék: bethlen kata diakóniai központ, magyar református egyház, generális konvent elnöksége, reformátusok lapja, világtalálkozó, kálvincsillag

A GK Elnöksége költségvetési kérdésekről, a 2011-es református világtalálkozóról és a Kálvincsillagról is tanácskozott a Bethlen Kata Diakóniai Központban.  

Isten segítségével rendet teremteni

2010. október 29., címkék: Délvidék, bölcskei gusztáv, szerbiai reformátusok (szrke), Pályázat, magyar református egyház, csete szemesi istván, generális konvent elnöksége, délvidék, veres sándor, reformátusok lapja, pályázat, választás, zsinat, tőkéczki lászló

A szerbiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsának és püspökének mandátuma az elmúlt években lejárt. A helyi lelkészek egy csoportja szerint a tisztújítás elmaradása miatt legitimációs válság alakult ki, míg az egyházvezetés szerint vis maior helyzet van.

Az elnökségi közlemény előzményei

2010. október 25., címkék: csete szemesi istván, zsinat, nyilatkozat, szerbiai reformátusok (szrke), magyar református egyház, generális konvent elnöksége, Hírek

A Magyar Református Generális Konvent Elnöksége közleményben kérte a Szerbiai Református Keresztyén Egyház vezetését, hogy halassza el a részegyház október 30-án esedékes zsinatát, amíg „a kialakult helyzetre az egyház egészének közösségében a békés megoldást meg nem találjuk.” Az alábbiakban a közlemény kiadásához vezető folyamatot ismertetjük.

A Generális Konvent Elnöksége a délvidéki zsinat elhalasztását szorgalmazza

2010. október 22., címkék: csete szemesi istván, nyilatkozat, veres sándor, szerbiai reformátusok (szrke), generális konvent elnöksége, Hírek, hallgató imre

A Magyar Református Egyház legfőbb képviseleti szervének, a Generális Konventnek (GK) az elnöksége közleményt adott ki a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban kialakult helyzetről. Az Elnökség megdöbbenten értesült arról, hogy a délvidéki egyházvezetés nem kívánatos személynek minősítette a most esedékes Zsinat idejére Szabó István dunamelléki püspököt.

Királyhágómelléken tárgyalt a Generális Konvent elnöksége

2010. szeptember 21., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, generális konvent elnöksége, magyar református egyház, Hírek

A Nagyvárad melletti Félixfürdőn a Kárpát-medence református püspökei és főgondnokai többek között elfogadták a Református Közoktatási Alap szabályzatát.

Félixfürdőn ülésezik a Generális Konvent elnöksége

2010. szeptember 20., címkék: Gyülekezeti hírek, királyhágómelléki egyházkerület, generális konvent elnöksége, magyar református egyház, Hírek

A novemberi Bethlen-megemlékezés előkészítése szerepel többek között a Magyar Református Egyház vezetőinek tanácskozásán.

Választások árnyékában – A magyar református közösség ajándéka Európának

2010. június 23., címkék: választás, sütő zsanett, generális konvent elnöksége, Grand Rapids, bölcskei gusztáv, grand rapids, református világközösség (rev)

A nagygyűlés a világközösséget alkotó helyi közösségek, azaz a tagegyházak delegáltjainak lelki és istentiszteleti közössége, amely egyben értékeli az eddigi közös szolgálatot világban és irányt szab az elkövetkező hét évre. Éppen ezért fontos mozzanat a választás is. Nem mindegy, ki kerül a vezetőtestületekbe, az Elnökségbe és a Végrehajtó Bizottságba. A helyzet a korábbiakhoz képest azonban radikálisan megváltozott.

Kanadáig érhet az egységes Magyar Református Egyház

2010. május 31., címkék: kanada, május 22., generális konvent elnöksége, Háttér

  A május 27-i Generális Konvent döntött arról, hogy a kanadai magyar reformátusok is csatlakozhatnak az egységes Magyar Református Egyházhoz, de az Alkotmányozó Zsinaton való részvételhez még jó pár lépcsőfok vezet. A csatlakozás menetéről, és arról, hogy a kanadai magyar reformátusság miért csak egy évvel az Alkotmányozó Zsinat után kérvényezte azt, Bibza István esperes, a Generális Konvent Egyházalkotmányi Bizottságának elnöke beszélt.

Több józanságot!

2010. május 28., címkék: szlovákia, nyelvtörvény, generális konvent elnöksége, vallási tolerancia, Háttér, állampolgárság, szlovákiai reformátusok (szrke)

„A szlovák-magyar viszony mélyponton van. Több józanságot lehetne elvárni a döntéshozók irányából, hogy erről a mélypontról ki tudjunk mozdulni. Senkinek nem lehet érdeke a konfliktusok túlzott gerjesztése” – véli a két szomszédos ország kapcsolatáról Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese. A egyházi vezető szerint az elmúlt nyolc év magyar kormányai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szlovák politikai elit úgy érezze, a felvidéki magyarokkal kapcsolatban nyugodtan feszegetheti a határokat.

Először lesz közös költségvetése a Magyar Református Egyháznak

2010. május 27., címkék: tarr zoltán, marian hamari, komárom, trianon, géresi róbert, magyar református egyház, kárpát-medence, generális konvent elnöksége, állampolgárság, Hírek, csomós józsef, fazekas lászló

A felvidéki Komáromban, története során először tanácskozik a határon túl a Generális Konvent. A Kárpát-medencei reformátusság legfőbb tanácskozó testülete közös költségvetést, és a trianoni békeszerződésről szóló nyilatkozatot fogadott el. Az ülésen felszólalt a felvidéki református egyház szlovák nyelvű püspökhelyettese is.

A hit erejével elhordozni, de nem elfelejteni

2010. május 27., címkék: grand rapids, 2004. december 5., nyilatkozat, Grand Rapids, trianon, magyar református egyház, kárpát-medence, generális konvent elnöksége, Háttér, május 22.

A Generális Konvent nyilatkozatot fogadott el a trianoni békeszerződés kilencvenedik évfordulója kapcsán. A komáromi ülésen született dokumentum szerint a békediktátum igazságtalan volt, három generáció elteltével azonban együtt kell élni történelmünk e megrázó valóságával. "...meg kell tanulnunk úgy együtt élni történelmünk e megrázó valóságával, hogy az új európai rend alapjain állva a megosztottságot meghaladó és a határokon átívelő közös jövőt kell építenünk" - olvasható a nyilatkozatban.

A Felvidéken ül össze a Generális Konvent

2010. május 25., címkék: generális konvent elnöksége, kárpát-medence, magyar református egyház, Hírek

A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete hatéves fennállása óta először ülésezik határon túli helyszínen.

Révkomáromban találkoznak a Kárpát-medencei református egyházi vezetők

2010. április 07., címkék: kárpát-medence, generális konvent elnöksége, Hírek

A Generális Konvent májusi ülésének előkészítése volt a fő téma a Kárpát-medencei református egyházak ügyvivő testületének a Borsod megyei Mályiban megtartott keddi ülésén.

Mályiban ülésezik a Generális Konvent Elnöksége

2010. április 04., címkék: trianon, május 22., generális konvent elnöksége, Hírek

A tanácskozáson szó lesz a június 4-i Trianon-évforduló kapcsán egy közös nyilatkozat kiadásáról, valamint összegzik a vajdasági lelkészekkel való találkozás tapasztalatait és a közös segítségnyújtás lehetőségeit.

Ahol szombaton tartják a vasárnapi istentiszteletet – Délvidéken ülésezett a Generális Konvent elnöksége

2010. február 25., címkék: magyar református egyház, csete szemesi istván, generális konvent elnöksége, Háttér, szerbiai reformátusok (szrke)

A közös teherviselésről „igazságos, arányos beosztást próbált megfogalmazni” a Generális Konvent elnöksége, ahol az erősebb nagyobb mértékben járul hozzá a költségvetéshez – mondta Csete Szemesi István. A Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke a bácsfeketehegyi elnökségi ülés után úgy fogalmazott, hogy „mi, a legkisebb egyház, saját erőnkhöz mérten örömmel járulunk hozzá a közös költségvetési alaphoz."

Istent keresem

Jel 20,1–6

„…vele fognak uralkodni ezer esztendeig” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →