A Generális Konvent Elnökségének nyilatkozata az európai migrációs válságról

2015. november 11., címkék: migráció, nyilatkozat, generális konvent, generális konvent elnöksége, generális konvent elnöksége (gke), Generális Konvent

A Kárpát-medencei együttműködést érintő kérdések szerepeltek a Generális Konvent november 10-11-i elnökségi ülésének napirendjén. A kétnapos tanácskozás végén az európai migrációs válságról fogadott el nyilatkozatot a testület.

Nyilatkozat

2015. szeptember 12., címkék: nyilatkozat, zsinati elnökség

A Magyar Nemzet Online 2015. szeptember 11-én „Hiába várják pénzüket a tanárok" címmel megjelent írással összefüggésben a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége sajnálattal állapítja meg, hogy az írás szerzője figyelmen kívül hagyta az alábbi tényeket:

A Generális Konvent zárónyilatkozata

2015. június 25., címkék: nyilatkozat, generális konvent (gk)

A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete, a Generális Konvent 2015. június 24–25-én Budapesten tartotta évi rendes ülését, melynek zárásakor az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

Közös nyilatkozat a vallási erőszak ellen

2015. február 25., címkék: katolikus egyház, nyilatkozat, ökumenikus tanács (meöt)

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Egyház közös nyilatkozatot adott ki a koppenhágai merényletekkel, valamint az egyiptomi keresztények líbiai kivégzésével kapcsolatban.

Nyilatkozat az Erdélyi Református Egyházkerület mellett

2014. december 03., címkék: székely mikó kollégium, székely mikó kollégium (sepsiszentgyörgy), zsinati tanács, nyilatkozat

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa nyilatkozatot fogadott el a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott romániai bírósági ítéletről.

Az iraki emberi jogi helyzetről

2014. szeptember 05., címkék: egyházak világtanácsa (evt), keresztényüldözés, nyilatkozat, irak

Az Egyházak Világtanácsa (WCC) Nemzetközi Ügyekért felelős Egyház Bizottságának (CCIA) delegációja jelenleg éppen Irak kurdisztáni területén van kiküldetésben. A CCIA nagyra értékeli az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását az észak-iraki helyzet kapcsán – szerintük ez a helyzet teljes mértékben megköveteli a nemzetközi közösség célzott és folyamatos figyelmét. Alább a delegáció helyszíni tudósítását és egyben a bizottság nyilatkozatát olvashatják.

Békenyilatkozatot adott ki a KRE vezetése

2014. augusztus 05., címkék: nyilatkozat, ukrajna, kárpátaljai reformátusok (kre)

A Kárpátaljai Református Egyház vezetése Békenyilatkozatban tiltakozik minden némű erőszak, háború ellen és aláírásgyűjtésbe kezd az Ukrajnában élő minden némű nemzetiség békés együttélése mellett. A nyilatkozatot eljuttatja a KRE valamennyi gyülekezetébe, valamint a nyilatkozatot el kívánják juttatni az ukrajnai és az anyaországi vezetőkön kívül az európai döntéshozókhoz is.

Lehet-e valakit ténylegesen végleges életfogytiglani szabadságvetésre ítélni a keresztyén tanítás szerint?

2014. június 23., címkék: nyilatkozat, halálbüntetés, index

A Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálatának nyilatkozata a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésről. Készült az Index.hu megkeresésére.

Tisztelettel egymás iránt

2014. június 12., címkék: vallási vezetők európai tanácsa, ukrajna, nyilatkozat

Az Vallási Vezetők Európai Tanácsa (ECRL) május 13-14. között Genfben tartott éves találkozóján a vallásgyakorlat védelmének jogára hívta fel a figyelmet. A kétnapos tanácskozás napirendjén szerepelt Ukrajna is. Az ECRL nyilatkozatban emelte fel szavát az ország helyzetével kapcsolatban.

Az egység ajándék és feladat

2013. november 19., címkék: nyilatkozat, puszan

Az EVT 10. nagygyűlésén Puszanban a képviselők megerősítették az egyház egysége melletti elkötelezettségüket és megfogalmazták aktuális állásfoglalásukat az ökumenikus kapcsolatokról.

Szabadon a Jövőért. Felelősségvállalás Európáért

2012. november 15., címkék: nyilatkozat, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

Protestáns válaszok a gazdasági válságra. Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (CPCE) firenzei nagygyűlésének nyilatkozata.

A Penang dokumentum

2012. július 11., címkék: ökumene, ökumené, egyházak világtanácsa (evt), Ökumené, nyilatkozat

Az Egyházak Világtanácsához tartozó Hit és Egyházszervezet Bizottság közel húsz éves intenzív teológiai munka és párbeszéd eredményeként július 21-én új, az ökumenikus mozgalomban mérföldkőnek számító dokumentumot fogadott el, melynek címe: „Egyház: az egységes vízió felé". Az azóta csak „Penang dokumentum"-ként emlegetett írás – Malajziában, Penang szigetén született meg – a világszervezetben az ekkléziológiát illető egyre erősödő konvergenciáról tanúskodik.

Nyilatkozat a Roma Szakkollégiumok támogatásáról

2012. június 27., címkék: wáli istván cigány szakkollégium, nyilatkozat

Szabó Tímea országgyűlési képviselő aggályaira nyilatkozatban reagált a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata.

Törekedni az összefogásra

2012. június 20., címkék: generális konvent, nyilatkozat, generális konvent elnöksége

A Generális Konvent 2012. június 19-20-i ülésének zárónyilatkozata.

Európai katolikusok és ortodoxok a válságról

2012. június 14., címkék: Ökumené, ökumene, katolikus, ökumené, ortodox, nyilatkozat, gazdasági válság

Ha az európaiak ki akarnak jutni a válságból, meg kell érteniük, hogy változtatniuk kell életstílusukon – üzenik közös nyilatkozatukban európai ortodox és római katolikus vezetők.

Egyházi állásfoglalás a szélsőjobbról Németországban

2012. április 04., címkék: rajnai protestáns egyház, Nikolaus Schneider, politika, nikolaus schneider, nyilatkozat

A szélsőjobboldali mozgalom sérti és nem ismeri el azokat a lényeges alapelveket, melyek a kereszténységet antropológiai és etikai szempontból alkotják. Többek között erről is beszélt Nikolaus Schneider, a német evangélikus (EKD) és a rajnai protestáns egyház vezetője.

Az evangélium hirdetése magyarul – megmaradásunk záloga

2012. február 02., címkék: nyilatkozat, kárpátaljai reformátusok (kre)

  Január 28-án Beregszászon a Kárpátaljai Református Egyház közgyűlésén Zán Fábián Sándor püspök kijelölte egyházának legfontosabb célkitűzéseit, a Bizottságok vezetői beszámoltak munkájukról. A közgyűlés megfogalmazott egy nyilatkozatot, a magyar alkotmány védelmében.

A Generális Konvent temesvári plenáris ülésének zárónyilatkozata

2011. június 22., címkék: Háttér, temesvár, generális konvent, nyilatkozat, 2011, szlovákiai reformátusok (szrke)

Az immár hatodik alkalommal összehívott tanácskozás az egység megélésének és tartalma mélyítésének, valamint a közösség eddigi tapasztalatai egymással való megosztásának alkalma volt – fogalmaz a kétnapos tanácskozás végén elfogadott dokumentum.

Véget ért a nagygyűlés

2011. május 27., címkék: békenagygyűlés, Hírek, ökumenikus, egyházak világtanácsa (wcc), nyilatkozat

Közös nyilatkozat megfogalmazásával ért véget a Nemzetközi Ökumenikus Béke Nagygyűlés. A résztvevők a nagygyűlés tapasztalatait összegezve az „Igazságos Béke” témájának továbbgondozását kérték az Egyházak Világtanácsától és annak tagegyházaitól. 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Nyilatkozata

2011. május 18., címkék: nyilatkozat, szlovákiai keresztyén egyház, zsinati ülés

Szlovák testvéreinkkel – hittestvéri közösségben – régóta közös egyházban élünk. Ezt a közösséget továbbra is vállaljuk, és semmi szándékunk megszakítani.

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →