Mennybemenetel

2016. május 04., címkék: mennybemenetel, áldozócsütörtök

Idén igen korán, május 5-én ünnepeljük Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepét, melyről minden évben a húsvét utáni 40. napon emlékezünk meg.

A menny valósága a földi realitások között

2016. május 04., címkék: mennybemenetel, áldozócsütörtök

„Ez a kettős irányultság az egyházlét sok esetben kézzel foghatóan is meghatározó velejárója" – Gaál Sándor nyírségi esperes áhítata mennybemenetel ünnepére.

Lelkésztovábbképzés után, pünkösd előtt

2015. május 19., címkék: lelkésztovábbképzés, pünkösd, áldozócsütörtök

2015. május 11-13. között Mályiban egy kanadai professzor, Michael Goheen tartott lelkésztovábbképzést. Hogyan tekinthetünk egyházunkra, annak szerepére, és benne elfoglalt helyünkre? Hogyan élhetjük meg mai társadalmunkban a gyülekezeti közösséget? Egy jó előadó inkább gondolkodásunkat formálja, mintsem az lenne az elsődleges célja, hogy gyakorlati tanácsokkal lássa el hallgatóit. A címben megnevezett keretek között, a továbbképzésen hallottak szerint én most így válaszolok ezekre a kérdésekre.

A Heidelbergi Káté a mennybemenetelről

2015. május 13., címkék: áldozócsütörtök

Jézus mennybemenetelének az ünnepe egészen erre a világra irányítja vissza a figyelmünket: arra figyelmeztet, hogy jó erősen álljunk meg ezen a földön, gyakorlati módon, józanul! – Joó Sándor áldozócsütörtöki ige- és kátémagyarázata 1963-ból.

Áldozócsütörtök

2014. május 28., címkék: joó sándor, áldozócsütörtök

Jézus a mennybemenetelkor nem valami elérhetetlen távolságba távozott a földről, hanem csak olyan állapotba ment át, ahol nem látható – Joó Sándor áldozócsütörtöki Igehirdetése 1939-ből.

Mennyhorizontú élet

2014. május 28., címkék: áldozócsütörtök

Fekete Károly, a Debreceni Hittudományi Egyetem rektorának áhítata.

Mennybemenetel: az emberfelettiség ünnepe

2014. május 28., címkék: áldozócsütörtök

Lovász Krisztián lelkipásztor áldozócsütörtöki áhítata.

Mennybemenetel ünnepe

2014. május 28., címkék: áldozócsütörtök

A keresztyén egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon a mennybemenetel napját - Pap Ferenc, a Károli-egyetem intézetvezető docensének történeti áttekintése.

Mit áldozunk csütörtökön?

2014. május 27., címkék: áldozócsütörtök

Idén május 29-én ünnepeljük áldozócsütörtököt. Sokan keveset tudnak erről az ünnepről, így mielőtt nekiállna gúglizni, igyekszünk összefoglalni, mit is jelent ez az ünnepnap.

Az emberfelettiség ünnepe

2012. május 17., címkék: áldozócsütörtök

Elérkezett az a pillanat, amikor nem látásban kell folytatni az életet - Lovász Krisztián írása Áldozócsütörtök alkalmából.

A mennybemenetel ünnepe

2012. május 16., címkék: pünkösd, áldozócsütörtök, ünnep

Az áldozócsütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit mi, protestánsok, továbbra is használunk.

Istent keresem

Lk 9,51–62

„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink