Feltámadott!

2017. április 12., címkék: generális konvent elnöksége (gke), körlevél, generális konvent elnöksége, húsvét

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

A Generális Konvent Elnökségének nyilatkozata az európai migrációs válságról

2015. november 11., címkék: migráció, nyilatkozat, generális konvent, generális konvent elnöksége, generális konvent elnöksége (gke), Generális Konvent

A Kárpát-medencei együttműködést érintő kérdések szerepeltek a Generális Konvent november 10-11-i elnökségi ülésének napirendjén. A kétnapos tanácskozás végén az európai migrációs válságról fogadott el nyilatkozatot a testület.

Balatonfüreden találkozik a Generális Konvent Elnöksége

2015. november 05., címkék: generális konvent elnöksége (gke), generális konvent elnöksége

November 10-én és 11-én a Dunántúli Református Egyházkerület látja vendégül a Kárpát-medencei református egyházvezetők tanácskozását.

A Generális Konvent Elnökségének körlevele

2013. december 24., címkék: generális konvent elnöksége (gke), generális konvent elnöksége

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

A Generális Konvent jövő évi tervei

2013. november 20., címkék: mályi, generális konvent elnöksége

A Tiszáninneni Református Egyházkerület konferenciaközpontjában, Mályiban tartotta idei utolsó ülését november 19-én és 20-án  a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházvezetőket tömörítő testület a Magyar Református Egyház keretében zajló együttműködés jövő évi terveiről tárgyalt és elfogadta a közös munka anyagi alapját megteremtő költségvetést is.

Közös zsinatra készülődve

2013. május 07., címkék: heidelbergi káté, generális konvent elnöksége, magyar református egyház

A június 28-ra tervezett közös zsinattal kapcsolatos gyakorlati előkészületek megvitatása volt a Kárpát-medencei református egyházvezetők május 6-7-i tanácskozásának kiemelt témája. A Magyar Református Egyház alkotmányozó és törvényhozó testülete Debrecenben ül majd össze.

Közös zsinatra készül Kárpát-medence reformátussága

2013. március 13., címkék: generális konvent elnöksége, közlemény

A Magyar Református Egyház közös zsinatának előkészületeiről, a Kassa – Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat református programjairól és a 2014-re tervezett kiemelt eseményekről is egyeztetett hétfőn és kedden Mályiban idei első tanácskozásán a Generális Konvent elnöksége.

Közös zsinat júniusban

2012. november 21., címkék: pap géza, generális konvent elnöksége, parajd

A Magyar Református Egyház Zsinatának 2013 júniusára tervezett ülése, a horvátországi reformátusokkal való kapcsolat szorosabbra fűzése és Kárpát-medencei kátéismereti vetélkedő meghirdetése is napirenden volt a Kárpát-medencei református egyházvezetőket tömörítő Generális Konvent (GK) Elnökségének keddi megbeszélésén.

Vállaljuk a református családhoz tartozásunkat Ausztriában is!

2012. augusztus 09., címkék: generális konvent elnöksége, ausztria

A Generális Konvent Elnöksége szombathelyi ülésén foglalkozott az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat helyzetével. A Kárpát-medencei református egyházkerületi elnökségeket tömörítő testület ennek nyomán most felhívással fordul az Ausztriában munkát vállaló magyar reformátusokhoz, hogy lehetőségük szerint vegyenek részt a közösség anyagi támogatásában.

Törekedni az összefogásra

2012. június 20., címkék: generális konvent, nyilatkozat, generális konvent elnöksége

A Generális Konvent 2012. június 19-20-i ülésének zárónyilatkozata.

A Nemzeti Összetartozás Napja is a jeles napok között

2012. június 19., címkék: nemzeti összetartozás napja, generális konvent elnöksége, magyar református egyház, generális konvent

Június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját is felvette jeles napjai sorába a Magyar Református Egyház.

Diaszpóra a szomszédban

2012. június 19., címkék: ausztria, generális konvent elnöksége

Egyre több magyar költözik Ausztriába a biztos megélhetés reményében. A magyar–osztrák határ átlépése menedéket kínált az ’56-os forradalom és a ’80-as évek rendszerváltó forrongásai között is, jelenleg pedig a kilátástalanság és a munkanélküliség elől menekülők telepszenek le a határ túloldalán. Az Ausztriában élő magyar reformátusok lelkigondozását évtizedek óta az Ausztriai Református Egyház magyar ajkú lelkigondozói szolgálata végzi. A Generális Konvent elnökségi ülésén többek között a finanszírozási gondokkal küszködő Ausztriai Magyar Lelkigondozói Szolgálat támogatásának lehetőségeiről is tárgyaltak.

Közös Zsinatot tartanak 2013-ban a Kárpát-medence reformátusai

2012. június 18., címkék: magyar református egyház, generális konvent elnöksége, generális konvent

A közös alkotmány elmúlt három évéről, a református egység ünnepének kiértékeléséről és többek között költségvetési kérdésekről tárgyalt a Generális Konvent plenáris ülése előtt a testület elnöksége Szombathelyen, június 18-án. Az ülés elején a levezető elnök, Steinbach József dunántúli püspök olvasta fel az aznapi újszövetségi igeszakaszt, a 2Kor 10,12–18 verseit.

Közös zsinatot terveznek 2013-ra a Kárpát-medencei református egyházak

2012. április 23., címkék: heidelbergi káté, generális konvent elnöksége, magyar református egyház, generális konvent

A Generális Konvent (GK) júniusi plenáris ülésének előkészítése, a Közoktatási Alaphoz beérkezett pályázatok elbírálása és a Heidelbergi Káté készülő fordítása is a napirenden szerepelt a GK Elnökségének legutóbbi, Beregszászon tartott ülésén.

Beregszászon tanácskozott a Generális Konvent elnöksége

2012. április 21., címkék: kárpátaljai reformátusok (kre), generális konvent elnöksége, beregszász

A Kárpátaljai Református Egyház diakóniai osztálya adott helyet csütörtökön és pénteken, Beregszászon, a Generális Konvent elnökségi ülésének. Az egyházkerület legutóbb 2006-ban látta vendégül a Kárpát-medencei református egyházkerületi vezetőkből álló testületet.

Lezárult a Generális Konvent Elnökségének tanácskozása Berekfürdőn

2012. február 02., címkék: berekfürdő, generális konvent elnöksége

Az ez évi költségvetés megalkotásával folytatta berekfürdői tanácskozását csütörtökön a Generális Konvent (GK) Elnöksége. A Kárpát-medence református egyházainak püspökeiből és főgondnokaiból álló testület ülésén szó volt a Kálvincsillag című közös kiadványról, a Generális Konvent idei plenáris és a Magyar Református Egyház Zsinatának jövő évi üléséről is. Napirenden szerepeltek még többek között a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban szétosztott Partnerhilfe segéllyel és az Erdélyi Gyülekezet jogi helyzetével kapcsolatos kérdések is.

Berekfürdőn tanácskozik a Generális Konvent Elnöksége

2012. február 02., címkék: generális konvent elnöksége, berekfürdő

A közös költségvetés kérdéseiről is tanácskozott szerdán a Generális Konvent Elnöksége Berekfürdőn. A Kárpát-medence református egyházainak püspökeiből és főgondnokaiból álló testület meghallgatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház két szlovák ajkú egyházmegyéjének képviselőit is, akik egyházuknak a Magyar Református Egyházhoz való tavalyi csatlakozásával kapcsolatos kifogásaiknak adtak hangot.

A Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap pályázati felhívása

2011. december 02., címkék: Pályázat, református oktatás, adománygyűjtés, pályázat, generális konvent elnöksége

A Generális Konvent elnöksége pályázatot hirdet Magyarország határain kívül működő egyházi jogi személyek és oktatási intézmények részére.

Először járt Horvátországban a Generális Konvent Elnöksége

2011. október 28., címkék: generális konvent elnöksége, püspökválasztás, horvátországi reformátusok

A horvátországi Laskón tartotta idei negyedik ülését a Kárpát-medencei református egyházak vezetőit tömörítő testület. A Generális Konvent Elnöksége abból az alkalomból látogatott a kicsiny magyar közösséghez, hogy beiktatják új püspökét, Csáti Szabó Lajost. A GK Elnöksége a péntek délutáni tanácskozáson a Magyar Református Egyház 2012-es költségvetéséről tárgyalt.

Református egyházvezetők és politikusok találkoztak az Országházban

2011. szeptember 13., címkék: parlament, református törvényhozók fóruma, generális konvent elnöksége

Testvéri találkozón fogadta a közelmúltban alakult Református Törvényhozók Fóruma (RTF) a Generális Konvent Elnökségét szeptember 13-án az Országházban. Az RTF a közelmúltban alakult, célja, hogy tagjai közéleti munkásságukban is hangsúlyosabban képviseljék a református értékeket, illetve hogy szorosabb kapcsolatot tartsanak fent a Magyar Református Egyházzal. A találkozó keretében a Magyar Református Egyház részegyházainak és egyházkerületeinek megjelent vezetői beszámoltak az együttműködés lehetőségeiről is.

Istent keresem

Bír 17

„Most már tudom, hogy jót fog tenni velem az Úr, mert egy lévita lett a papom” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink