Megmaradásból és kiállásból jeles

2019. április 30., címkék: horvátországi reformátusok

„Isten megpróbált bennünket, de kegyelméből meg is tartott minket" – a délszláv háború ütötte sebek a mai napig gyógyulnak, de közel 30 év távlatából már tudnak hálával emlékezni a horvátországi magyar reformátusok. Szenn Péterrel, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökével az április 27-i kórógyi és kopácsi ünnepség után beszélgettünk.

Boldogan élni, örömmel szolgálni

2018. január 25., címkék: horvátországi reformátusok, szenn péter

A régi rendet állítaná helyre a gyülekezetekben a horvátországi magyar reformátusok újonnan megválasztott és beiktatott püspöke. Szenn Péter azt szeretné, ha a parókiák újra a társadalmi élet központjai lennének, ahol legalább jó szót, de lehetőség szerint segítséget is kapnának az emberek. Úgy véli, ez akkor sikerülhet, ha az egyház hitelesen tudja közvetíteni a rá bízott tartalmat ebben a tartalmatlanná vált világban.

Istentől kapott hatalom

2018. január 19., címkék: püspökbeiktatás, horvátországi reformátusok, szenn péter

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István.

Új püspököt választottak a horvátországi református egyház élére

2017. november 11., címkék: tisztújítás, szenn péter, horvátországi reformátusok

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata Szenn Péter református lelkészt választotta meg az egyház püspökének a drávaszögi Laskón szombaton.

Vitamininjekció

2016. szeptember 09., címkék: hálaadó istentiszetelet, bogárdi szabó istván, horvátországi reformátusok

Maroknyi magyar közösség küzd a fennmaradásért a délvidéki Karancson; a faluban szerda este hálaadó istentiszteletet tartottak a templom megújulásáért. Az ünnepségen Áder János magyar és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő is részt vett. A Parókia Portál tudósítása.

Lelkésztalálkozó és konferencia Horvátországban

2015. június 18., címkék: horvátországi reformátusok, bölcskei gusztáv

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház által meghirdetett délvidéki lelkészek találkozójára Kórógyon került sor a múlt pénteken. Másnap pedig a sepsei kultúrotthonban Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora tartott előadást a több egyházközségből érkező híveknek.

A kálvinizmusról Harasztiban

2013. április 23., címkék: horvátországi reformátusok, huszár pál, reformátusok lapja

A kálvinizmusról tartott előadást Huszár Pál dunántúli főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke Harasztiban. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház tavaszi konferenciáját április 20-án rendezték meg a szlavóniai faluban.

A jövőnek vágyat kell ébresztenie, nem félelmet

2013. március 07., címkék: könyvbemutató, horvátországi reformátusok

Bemutatták az Egyházak Alsó-Baranyában és Szlavóniában című kötetet március 6-án, Budapesten a Hold utcai református templomban. Lábadi Károly néprajzkutató műve a horvátországi magyarság vallási néprajzi értékeinek és egyháztörténetének hiánypótló monográfiája.

Rajtunk a sor

2011. november 07., címkék: horvátországi reformátusok, csáti szabó lajos

Mielőbb szeretnének csatlakozni a Magyar Református Egyházhoz a horvátországi reformátusok – nyilatkozta a Reformátusok Lapjának Csáti Szabó Lajos, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) április 9-én megválasztott és október 29-én beiktatott új püspöke. Az egyházvezető hangsúlyozta, a meggyötört közösségben most az egybegyűjtés és megtartás ideje jött el.

Légy vigasztaló és építő püspök!

2011. október 30., címkék: püspökválasztás, horvátországi reformátusok, bogárdi szabó istván, csáti szabó lajos

Szombaton Laskón beiktatták hivatalába a horvátországi reformátusok új püspökét, Csáti Szabó Lajost, valamint új főgondnokát, Kel Józsefet. A háború, majd belső ellentétek tépázta kicsiny kálvinista közösség iránti támogatását kifejezendő az ünnepi alkalmon részt vettek a Kárpát-medence református egyházvezetői, Isten Igéjét Szabó István dunamelléki püspök hirdette.

Új partnerség

2011. október 30., címkék: szászfalvi lászló, horvátországi reformátusok

Az új horvátországi református egyházvezetők szombati beiktatását a magyar kormány képviseletében megtisztelte jelenlétével Szászfalvi László egyházi, civil és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkár is. A református lelkipásztor úgy véli, a törvényes választás és a Kárpát-medencei egyházvezetők jelenléte egyrészt legitimálja az új helyzetet, másrészt erősíti az egységesülési folyamatot.

Először járt Horvátországban a Generális Konvent Elnöksége

2011. október 28., címkék: generális konvent elnöksége, püspökválasztás, horvátországi reformátusok

A horvátországi Laskón tartotta idei negyedik ülését a Kárpát-medencei református egyházak vezetőit tömörítő testület. A Generális Konvent Elnöksége abból az alkalomból látogatott a kicsiny magyar közösséghez, hogy beiktatják új püspökét, Csáti Szabó Lajost. A GK Elnöksége a péntek délutáni tanácskozáson a Magyar Református Egyház 2012-es költségvetéséről tárgyalt.

A Kárpát-medencei reformátusság szerves része vagyunk

2011. június 21., címkék: generális konvent, horvátországi reformátusok, Háttér, temesvár, csáti szabó lajos

A Generális Konvent elnökségének meghívására a testület június 21–22-i temesvári ülésére ellátogattak a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház küldöttei is: Csáti Szabó Lajos püspök, valamint Szenn Péter missziói előadó. Kérdéseinkre a közösség áprilisban megtartott zsinatán megválasztott új egyházvezető válaszolt.

A Kárpát-medencei reformátusság is készül a népszámlálásra

2011. április 15., címkék: népszámlálás, református egység napja, hatodik református világtalálkozó, magyar református egyház, horvátországi reformátusok

A Református Egység Napja ünnepi előkészítése volt a Generális Konvent Elnöksége csütörtökön és pénteken zajló tanácskozásának fő témája. A felvidéki Deregnyőn ülésező testület határozott arról is, hogy levélben fordul Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Kárpát-medencei magyar reformátusságot érintő kérdések megvitatását kezdeményezve.

Nem csak két-három ember az egyház vezetésének a letéteményese

2011. április 11., címkék: horvátországi reformátusok, csáti szabó lajos, Határon túl, interjú, kel józsef

Van remény a horvátországi reformátusok egységének a helyreállítására a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) új elnöksége szerint. Csáti Szabó Lajos püspököt és Kel József főgondnokot a zsinati ülés után egyházvezetői terveikről kérdeztük interjúnkban.

Új vezetőket választottak a horvátországi reformátusok

2011. április 11., címkék: püspökválasztás, Határon túl, horvátországi reformátusok

Hat év után zsinatot tartott a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház április 9-én Laskón. A tanácskozáson új tisztségviselőket választottak. A testület a HRKKE Zsinati Tanácsának március 18-i ülésén kelt ajánlását elfogadva püspöknek a korábbi baranyai esperest, Csáti Szabó Lajos laskói lelkipásztort, főgondnoknak pedig Kel József kórógyi presbitert választotta meg.

Istent keresem

Mal 2,10–16

„Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget?” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →