„Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll…”

2019. június 26., címkék: tábori lelkészség, tábori püspök, jákob jános

A Bibliában a katonák szerves részei a történéseknek. A golgotai kereszt alatt az egyik legszebb bizonyságtétel a római százados szájából hangzott el: „Bizony, Isten Fia volt ez!" (Mt 27,54) – mondja Jákob János protestáns tábori püspök, akivel a tábori lelkészi szolgálat negyed évszázaddal ezelőtti újraalakulása kapcsán beszélgettünk.

Szenteste katonákkal

2017. december 21., címkék: jákob jános, karácsony, katonai szolgálat, tábori lelkészség

Prioritást élvez a tábori lelkészi szolgálatban a Magyarország déli határán teljesítő katonák közötti lelkigondozás. Já­kob János dandártábornok, protestáns tábori püs­pök azt kérte a gyülekezetektől, imádkozzanak azokért, akik karácsonykor „fizikailag biztosítják számukra a gondtalan ünneplés lehetőségét”. A tábori püspök szenteste esperes kollégájával személyesen járja végig a határon szolgáló katonákat, valamennyi bázisukon.

Karácsony a határsávban

2017. december 21., címkék: misszió, tábori lelkészség, karácsony, Misszió

A karácsony a legtöbb embernek elképzelhetetlen templomi közösség nélkül – pedig vannak, akik munkájuk miatt nem tudnak elmenni szenteste gyülekezetük templomába. Ilyenek a Magyarország déli határán szolgálatot teljesítő katonák is: nekik a tábori lelkészek tartanak istentiszteleteket. Ezeknek az alkalmaknak egészen más az atmoszférájuk, mint a civil gyülekezeti karácsonynak. A katonák is emberek: megviseli őket, hogy távol vannak a családjuktól, szeretteiktől, gyülekezetüktől. Persze ez igaz azokra a lelkészekre is, akik közöttük szolgálnak. Azonban mindannyian ezt vállalták: van, aki az ország védelmét, van, aki a katonák közötti szolgálatot. Isten elhívására nem lehet nemet mondani.

Jubiláló társadalmi missziók

2017. május 24., címkék: xiv. zsinati ciklus 7. ülésszak, missziói központ (rmk), tábori lelkészség, tiszta forrás alapítvány

Hálát adtak a huszonöt éves Tiszta Forrás Alapítvány és a tíz éve működő Református Missziói Központ szolgálatáért, valamint a Protestáns Tábori Püspökség elmúlt esztendejéről is beszámoltak a Zsinat május 23-i ülésén.

Honvédkarácsony

2016. december 22., címkék: tábori lelkészség, szeretetszolgálat (mrsz)

Immár hagyománnyá vált, hogy a karácsony közeledtével a Bocskai-dandár református tábori lelkésze, Sajtos Szilárd százados a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) jóvoltából csekély ajándékkal köszönti a debreceni nagycsaládos katonákat.

Karácsonykor Koszovóban

2015. január 12., címkék: karácsony 2014, tábori lelkészség

A misszióban szolgáló katonák számára a műveleti terülten elvégzendő folyamatos feladatok mellett talán az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az ünnepeket is a családtól, az otthontól távol kell eltölteniük. A katonákat érő lélektani hatásokról, a missziós ünneplés sajátosságairól beszélgettek Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkésszel, aki jelenleg a magyar KFOR kontingens tagjaként a Koszovóban szolgáló katonák lelkigondozásáért felel.

Sigurd Rink az EKD új tábori püspöke

2014. április 30., címkék: német protestáns egyház (ekd), tábori lelkészség

Dr. Sigmund Rink, hessen-nassau-i esperes lesz a Német Protestáns Egyház (EKD) új tábori püspöke. Az EKD egyháztanácsa és a tagegyházi vezetőket tömörítő testülete (Kirchenkonferenz) az 53 éves teológust nevezte ki a tábori püspökség szolgálatát jelenleg ellátó Martin Dutzmann utódjaként.

A békesség szolgálatában

2014. február 19., címkék: tábori püspök, tábori lelkészség, tábori lelkész

Bensőséges ünnepen emlékeztek a tábori lelkészi szolgálat (TLSZ) húsz évvel ezelőtti újraindítására a magyarországi történelmi egyházak, a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Magyar Honvédség (MH) képviselői február 19-én Budapesten.

Húsz éve a katonák közt

2014. február 18., címkék: interjú, tábori lelkészség, reformátusok lapja, jákob jános

Február 19-én ünnepli újraindulásának huszadik évfordulóját a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata. Az elmúlt két évtized tapasztalatairól Jákob János dandártábornokot, protestáns tábori püspököt kérdeztük.

Húsz éve a hit és a lélek szolgálatában

2014. február 11., címkék: évforduló, tábori lelkészség, jákob jános

Idén ünnepli újbóli létrehozásának huszadik évfordulóját a HM Tábori Lelkészi Szolgálat.

Határhelyzeteink

2012. december 04., címkék: tábori lelkészség

Tudományos konferenciát szerveztek a katonai lelkigondozásról. Előadást tartott mások mellett Debreceni Károly István református lelkész, mentálhigiénés terapeuta és Sajtos Szilárd százados, református teológus-tábori lelkész is.

Október 6-i megemlékezés a debreceni Honvédtemetőben

2012. október 08., címkék: tábori lelkészség, október 6.

A Református Kollégium mintegy 60 diákja vett részt tanáraik kíséretében a debreceni Honvédtemetőben tartott október 6-i megemlékezésen.

Lelkigondozás katasztrófahelyzetben

2012. október 08., címkék: magyar református szeretetszolgálat, tábori lelkészség

Lelkigondozás katasztrófahelyzetben címmel konferenciát tartottak az Magyar Református Szeretetszolgálatnál.

Könyvbemutató a Mándoki Református Egyházközségben

2012. szeptember 21., címkék: könyvbemutató, tábori lelkészség, sajtos szilárd

Hálaadó istentiszteletre gyűltek össze szeptember 16-án a mándoki egyházközség tagjai. A templomban bemutatták az „Emlékezetnek okáért némely dolgok feljegyeztetenek az ecclesia és helység iránt – A Mándoki Református Egyházközség históriája" című könyvet. A tanulmány szerzője Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész, a könyv megjelenését a D. Dr. Harsányi András Alapítvány és a Mándoki Református Egyházközség támogatta.

Erőt ad minden helyzetben!

2012. április 07., címkék: húsvét 2012, ne féljetek, tábori lelkészség

„...ne féljetek!" (Mt 28, 5-6) Mit jelent a húsvéti történet e fontos mondata egy Koszovót és Afganisztánt megjárt katona számára? Erről beszélt Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész a tirek.hu-nak.

Ige a konténerben

2012. április 03., címkék: ne féljetek, tábori lelkészség, reformátusok lapja, húsvét 2012, jákob jános

„A halálfélelmet minden katona átéli” – fogalmaz Jákob János protestáns tábori püspök. A március 15-én dandártábornokká kinevezett református lelkipásztorral a tábori lelkészi szolgálatról, a katonák félelmeiről és az örök életbe vetett hitükről beszélgettünk.

Beiktatták tisztébe az új tábori püspököt

2012. február 14., címkék: jákob jános, tábori lelkészség, tábori püspök, bölcskei gusztáv

Magas rangú egyházi, állami és katonai tisztségviselők előtt tette le a tábori püspöki esküt Jákob János ezredes, a Honvédelmi Minisztérium (HM) Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat február 1-jével kinevezett vezetője február 14-én Budapesten, az Emlékezet Templomában, amelyet annak idején az első világháborúban elesett katonák emlékére építettek.

Karácsonyi segítség nagycsaládos katonáknak Debrecenben

2011. december 22., címkék: szeretetszolgálat (mrsz), kék vödör, Advent 2011, tábori lelkészség

Harminchárom karácsonyi „kék-vödör” segélycsomagot osztottak ki december 21-én az 5. Bocskai Lövészdandár nagycsaládos katonái között a debreceni Humánszolgáltató Irodában a református tábori lelkész segítségével.

A sólyi templom

2011. október 13., címkék: interjú, tábori lelkészség

Sólyban járt a taborilelkesz.hu szerkesztősége. Ez a település az 1000 éves magyar államiság elfeledett bölcsője, derül ki a helyi református lelkésszel készített interjúból.

Áhítat a repülőbázison

2011. szeptember 14., címkék: tábori lelkészség, református oktatás

Nem mindennapi áhítatban lehetett részük a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra látogató református általános iskolásoknak.

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink