Hosszú tanácskozás előtt

2012. november 07., címkék: zsinati ülés

Az MRE Zsinati testülete novemberben dönthet a Heidelbergi Káté újfordítású szövegének előzetes elfogadásáról. A november 14. és 16. közötti Zsinati Tanács, és az azt követő Zsinati ülésén szó lesz még a 2012. évi SZJA egy százalékos felajánlások alakulásáról, új diakóniai törvény megalkotásáról, a lelkészi eskü szövegének kiegészítéséről és megtartja első beszámolóját az Egyházi Jövőkép Bizottság is. A három napos tanácskozásra külföldi vendégek is érkeznek. Az eseményeket élőben közvetítjük honlapunkon.  

Döntenek a Heidelbergi Kátéról

2012. május 22., címkék: reformátusok lapja, xiii. zsinati ciklus 10. ülés, zsinati tanács, zsinati ülés

Elkészült a Heidelbergi Káté új fordítása, monitoring-rendszert terveznek az intézményhálózat biztosítására, a lelkészek jogállásáról szóló törvény újabb paragrafusait tárgyalják első olvasatban és átalakul több zsinati fenntartású intézmény is. Ezek a Zsinati Tanács szerdai és a Zsinat, csütörtök-pénteki, tizedik ülésének fő témái. Az eseményeket most is élőben követhetik honlapunkon.

Rendkívüli ülésszakról döntött a Zsinat

2011. május 30., címkék: zsinati ülés, Hírek, rendkívüli, zsinat

Múlt héten szerdától péntekig tartott a XIII. Zsinat hetedik ülése. Előbb a Zsinati Tanács foglalkozott gazdasági ügyekkel, a 2010-es zárszámadással, a 2011-es költségvetéssel. A Zsinat a törvényalkotási munka során foglalkozott a gazdasági törvénnyel, valamint a lelkészek jogállásáról szóló jogszabállyal. A testület megerősítette Balla Péter rektorrá jelölését, valamint tábori püspökké választotta Jákob Jánost. Összefoglalónkból elérhető valamennyi zsinati szöveges közvetítésünk, háttércikkünk.

Tábori püspököt választott a Zsinat

2011. május 27., címkék: jákob jános, tábori püspök, wáli istván cigány szakkollégium, gazdálkodási törvény, zsinati ülés, Hírek

A zsinati ülés második napján Jákob János személyében protestáns tábori püspököt választott a testület, megkezdődött a gazdálkodásról szóló törvény tárgyalása, döntés született a Református Cigány Szakkollégium megalapításáról, és a küldöttek tárgyaltak a Dél-afrikai Holland Református Egyházzal kötendő megállapodásról is.

Vissza- és előretekintés, önvizsgálat és aktuális kérdések a rendkívüli ülésszakon

2011. május 27., címkék: zsinat, rendkívüli, Hírek, zsinati ülés

Rendkívüli zsinati ülés tartásáról határozott tegnap a Magyarországi Református Egyház Zsinata. Arról kérdeztük a testület néhány tagját, szerintük miért van szükség a szeptember 28-29-re tervezett tanácskozásra, mit várnak tőle, és milyen kérdéseket kellene napirendre tűzni ebből az alkalomból.

Döntöttek a zsinati díjak kitüntettjeiről

2011. május 27., címkék: makkai sándor-díj, kiss ferenc-díj, juhász zsófia-díj, imre sándor-díj, zsinati ülés, Hírek

A XIII. Zsinat hetedik ülésszakának második napján a zsinati tagok elfogadták a diakóniai, pedagógiai és lelkészi díjakra vonatkozó előterjesztéseket. A Kiss Ferenc-díjat, a Juhász Zsófia-díjat, az Imre Sándor-díjat és a Dobos Károly Lelkészi díjat a novemberi Zsinaton adják át, a Makkai Sándor-díj kitüntetettjeit az országos református tanévnyitó istentiszteleten, augusztus 27-én Budapesten köszöntik.

Ez történt a Zsinat pénteki ülésén

2011. május 27., címkék: tábori püspök, jákob jános, dél-afrikai holland egyház, kiss ferenc-díj, wáli istván cigány szakkollégium, gazdálkodási törvény, zsinati ülés, Hírek, Háttér

Véget ért a XIII. Zsinat hetedik ülése. A Magyarországi Református Egyház Zsinata tárgyalta a gazdálkodásról szóló törvényt, döntött Jákob János protestáns tábori püspökké választásáról, a Dél-afrikai Holland Református Egyházzal kötendő megállapodásról. Határozott a Református Cigány Szakkollégium alapításáról, valamint a zsinati alapítású díjak idei kitüntetettjeiről is.

A Zsinat a ciklus félidejéhez érkezett

2011. május 26., címkék: református oktatás, egységes lelkészképesítő vizsga, zsinati ülés

A XIII. Zsinat hetedik ülésszakának első napján a zsinati tagok határozatot hoztak a szociális és közoktatási intézmények átvétele tárgyában, elfogadták az országos hatáskörű közoktatási intézmény kialakításáról szóló javaslatot, valamint az egységes lelkészképesítő vizsga szabályrendeletét. A zsinaton részt vett a Kárpátaljai Református Egyház elnöksége is Zán Fábián Sándor püspök, és Nagy Béla főgondnok személyében.

Régi-új vezető a Károli élén

2011. május 26., címkék: balla péter, reformátusok lapja, választás, zsinati ülés

Balla Pétert választotta a Károli Gáspár Református Egyetem szenátusa az intézmény rektorjelöltjévé. A döntést megerősítette csütörtökön a Zsinat. Az új rektor akkor foglalhatja el hivatalát, amikor a köztársasági elnök a jelöléssel egyetértésben kinevezi az oktatási intézmény vezetőjét.

Szükség van az önvizsgálatra

2011. május 26., címkék: zsinati ülés, bölcskei gusztáv

A zsinati ciklus félideje, a 450 éves Heidelbergi Káté, valamint az ötszázéves reformáció közeledő évfordulói is alkalmat adnak a számvetésre – hangzott el Bölcskei Gusztáv zsinati megnyitó beszédében. Csütörtökön megkezdődött a XIII. Zsinat hetedik ülése, amelynek kezdetén a Zsinat lelkészi elnöke beszélt a közfeladatokat ellátó egyházi intézmények dolgozóinak bérkompenzációjáról, az egyszázalékos felajánlási rendszer jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről, valamint a készülő egyházi törtvény bizonyos részleteiről is.

Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén

2011. május 26., címkék: online közvetítés, zsinati ülés

A XIII. Zsinati ciklus hetedik ülésen, csütörtökön, a törvényalkotói munka során terítékre került a lelkészek jogállásáról szóló törvény, a testület jóváhagyta a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusának döntését Balla Péter rektorrá választásáról, tanácskoztak az Egységes Lelkészképesítő Bizottság munkájáról, valamint a zsinati bizottságok tevékenységéről. A Zsinat szeptemberben kétnapos belső vitát, problémafeltáró ülést tart. Kövesse vissza az eseményeket a nap folyamán folyamatosan frissített közvetítésünkből. A közvetítésben közreműködött Czanik András, Csepregi Botond, Feke György, Kalocsai Richárd (fotó) és Kiss Sándor. A tanácskozásról élőképes közvetítést is adtunk a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikációs tanszéke, valamint a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kölcsey Stúdiója közreműködésével.

Ülésezett a Zsinati Tanács

2011. május 25., címkék: reformátusok lapja, zsinati ülés, zsinati tanács, mre költségvetés

Gazdasági ügyek tették ki a Zsinati Tanács szerdai ülésének munkáját: a 2010-es zárszámadások elfogadása, a 2011-es költségvetés módosítása szerepelt a napirenden.

Kövesse élőben a zsinati ülést - képen és szövegben is

2011. május 24., címkék: online közvetítés, zsinati ülés

Szerdától péntekig ülésezik Budapesten, a Zsinati székházban a Zsinati Tanács, valamint a Zsinat is, testületek gazdálkodási kérdések mellett a törvényalkotással, a közegyházi intézmények ügyeivel, külkapcsolatokkal, díjakkal és a közegyházi egyszázalékos kampány értékelésével is foglalkoznak majd. A korábbi ülésekhez hasonlóan a református.hu ezúttal is élőképes közvetítést ad a Zsinat munkájáról és szöveges online közvetítésben is követhetőek lesznek az események. A közvetítést a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikációs tanszéke, valamint a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kölcsey Stúdiója közreműködésével biztosítjuk. 

Cseh testvéreink zsinatot tartanak

2011. május 20., címkék: csehország, egyházi választások, zsinati ülés

Választásokkal vette kezdetét május 18-án a Cseh Testvérek Protestáns Egyházának 33. zsinata, amelyet a prágai Emauzy apátságban tartanak mintegy 80 zsinati tag és 17 nemzetközi vendég részvételével.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Nyilatkozata

2011. május 18., címkék: nyilatkozat, szlovákiai keresztyén egyház, zsinati ülés

Szlovák testvéreinkkel – hittestvéri közösségben – régóta közös egyházban élünk. Ezt a közösséget továbbra is vállaljuk, és semmi szándékunk megszakítani.

Zsinati ülés Kolozsváron

2011. február 15., címkék: romániai református egyház, kolozsvár, zsinati ülés

Kolozsváron ülésezett hétfőn a Romániai Református Egyház legfelső döntéshozó szerve. Az ülésen a Királyhágómelléki Egyházkerület megválasztott tisztségviselőit is beiktatták.

A múltfeltárás megkerülhetetlen

2010. november 19., címkék: zsinati ülés, csomós józsef, eu-elnökség 2011, andreas hess, svájci protestáns segélyszervezet (heks), bölcskei gusztáv, zsinat, múltfeltárás, börtönmisszió, cigánymisszió

„Az ország nehéz történelmi időszakon ment keresztül, és az emberek különbözőképpen találkoztak a problémákkal. Mindenkinek elsősorban magával kell elszámolnia az elmúlt évtizedekkel kapcsolatban” – utalt a Zsinaton Andreas Hess, a HEKS kelet-európai megbízottja a  napirenden szereplő múltfeltárás ügyére. A Zsinat zárónapján a zsinati tagok beszámolót hallgattak meg a múltfeltárással kapcsolatos fejleményekről, és a 2011-es  magyar uniós soros elnökség egyházi előkészületeiről.

A kiengesztelődés hét éve kezdődik

2010. november 18., címkék: zán fábián sándor, Hírek, fazekas sándor, zsinati ülés, ábrám tibor, sdg konferenciatelep, lelkészi nyugdíjellátás, kocsis márta, bellai zoltán, bölcskei gusztáv, zsinat, református világközösség (rev), márkus mihály, futó zoltán

A jövőben a felettes egyházak is jogosítványt kapnak új egyházközség létrehozására – döntött a csütörtökön kezdődő Zsinat. A testület határozott a lelkészi különbözeti és honosító vizsgáról, az egységes lelkészképesítő vizsga rendjéről, elfogadta a Tanulmányi és Teológiai Bizottság javaslatát az egyházi és társadalmi megbékélés folyamatáról, valamint a Zsinat támogatja, egy egységes tanügyi szervezet jöjjön létre. Átalakítás vár a Református Egyház című havilapra, ezentúl egyházi közlöny lesz.

Kaszinójátékosok csapdájában

2010. november 18., címkék: gazdasági igazságosság, zsinat, zsinati ülés, bölcskei gusztáv

"Lejárt a gazdaság öntörvényűségébe vetett hit ideje, elmúlt az az idő, amikor erre hivatkozva le lehetett söpörni minden erkölcsi és morális kritériumot" – jelentette ki Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke az egész világra ható gazdasági válság okait és természetét elemezve csütörtöki megnyitójában.

Istent keresem

Lk 1,39–56

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →