Hittan: gyakran ismételt kérdések

2014. június 10., kedd

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat, amelyek elsősorban református gyülekezeteink, lelkipásztoraink, intézményfenntartóink, - vezetőink, valamint oktatóink számára nyújtanak támpontot.

Az állami iskolákban felmenő rendszerben bevezetett kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatásának rendszer mostanra megszilárdult, újabb, fontos változás a tankönyvellátás menete – erre külön kitér összeállításunk. A tájékoztató anyagot a Református Pedagógiai Intézet (RPI) munkatársa, Jakab-Szászi Andrea állította össze.

>> Ugrás a kérdésekhez

Istent keresem

2Krón 34

„...leromboltatta az oltárokat, ...összetörette a bálványokat...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →