Hangszercsere program köznevelési intézményeinkben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyarországi Református Egyház 2018. május 17-én megállapodást kötött, melynek keretében egyházunk 58.930.800 Ft minisztériumi támogatás felhasználását vállalta a hangszercsere, illetve a hangszerfelújítási programban. A Zsinati Oktatási Iroda – mint önálló közegyházi intézmény – létrejötte után 2019. szeptember 30-án már a minisztérium és az iroda között jött létre az új szerződés, mely alapján újabb 67.377.800 Ft-ot lehetett felhasználni a református köznevelési intézmények hangszerparkjának fejlesztésére.

A Magyarországi Református Egyházhoz, mint bevett egyházhoz a 2019/20. tanévben 121 intézményfenntartó tartozott. A 175 református köznevelési intézmény 174 településen, 443 feladatellátási helyen végezte feladatát. Intézményrendszerünkben 80 óvoda, 107 általános iskola, 36 gimnázium, 16 szakgimnázium, 8 szakközépiskola, 25 alapfokú művészeti iskola, 3 fejlesztő nevelést-oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézmény, 23 internátus, valamint 2 pedagógiai szakszolgálat, 1 utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető és 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény tevékenykedett. A többcélú intézmények száma 76 volt.

Pianínó program

Az alapfokú művészeti iskoláink számára egy-egy pianínót biztosítottunk

2018-ban 7 darab, 2019-ben pedig további 9 darab Yamaha B1-PE pianínót azon 16 alapfokú művészeti iskola vehette át, ahol zeneművészeti képzés (is) folyik. (A 17. intézmény fenntartójával külön támogatási szerződést kötött a minisztérium.)

A zongora tanulmányok megkezdéséhez, a zongora, mint kötelező tárgy tanulásához, valamint korrepetíciós foglalkozások megtartásához, a tanulással, folyamatos gyakorlással járó kihívásoknak is megfelelő jó minőségű pianínóra van szükség. E célnak a 16 darab Yamaha B1-PE pianínó beszerzésével már minden zeneművészeti alapfokú művészeti iskolánk megfelel. 2018-ban 7.000.000 Ft-ot, 2019-ben pedig 10.800.000 Ft-ot fordítottunk erre a célra a minisztériumi támogatásból.

Pianínó

Az általános iskoláink számára egy-egy elektromos zongorát biztosítottunk

2018-ban 31 darab Yamaha-NYDP 163 és 21 darab Roland F140R-CB típusú elektromos zongorát vásároltunk 18.200.000 Ft-ért, melyet 52 általános iskola vehetett át. Ezt követte 2019-ben további 29 darab Yamaha CLP-625, 25 darab Roland RP-501R (zongoraszékkel) elektromos zongora vásárlása 22.680.000 Ft értékben 54 általános iskola számára. (Egy intézmény fenntartójával külön támogatási szerződést kötött a minisztérium.) A Magyarországi Református Egyház általános iskolái számára megtörtént tehát egy-egy elektromos zongora beszerzése.

A zenei nevelésnél meghatározó jellegű énekkíséréshez, valamint az aktuális zeneirodalmi művek bemutatásához szükséges az elektromos zongora biztosítása. A legfontosabb hangszervásárlási szempont a mobilitás volt, amely az akusztikus zongora játékérzetét és hangzását is visszaadja immár valamennyi református általános iskola megfelel.

A gimnáziumok számára egy-egy elektromos zongorát biztosítottunk

2018-ban 8 darab Yamaha-NYDP 163 és 9 darab Roland F140R-CB típusú elektromos zongorát vásároltunk 5.950.000 Ft értékben, melyet 17 gimnázium vehetett át. Ezt követte 2019-ben további 6 darab Yamaha CLP-625, 11 darab Roland RP-501R (zongoraszékkel) elektromos zongora vásárlása 7.140.000 Ft értékben 17 általános iskola számára. (Egy intézmény fenntartójával külön támogatási szerződést kötött a minisztérium, egy gimnázium pedig – mivel kizárólag felnőttoktatással foglalkozik – nem vette át a hangszert, melyet egy új református általános iskola kapott meg.) A Magyarországi Református Egyház gimnáziumai számára megtörtént tehát egy-egy elektromos zongora beszerzése.

A zenei nevelésnél meghatározó jellegű énekkíséréshez, valamint az aktuális zeneirodalmi művek bemutatásához szükséges az elektromos zongora biztosítása. A legfontosabb hangszervásárlási szempont a mobilitás volt, amely az akusztikus zongora játékérzetét és hangzását is visszaadja. E célnak immár minden református gimnázium megfelel.

Hangszercsere program

Hangszercsere

Az alapfokú művészeti iskolák számára 2018-ban 17.000 Ft/tanuló (összesen 24.344.000 Ft), 2019-ben pedig 13.800 Ft/tanuló és 25.000 Ft/pedagógus (összesen 22.852.600 Ft) összegben biztosított a minisztérium támogatást új hangszerek vásárlására.

A Magyarországi Református Egyház 25 alapfokú művészeti iskolája közül 17 folytat zeneművészeti oktatást. A támogatás felhasználása a szakmai célnak megfelelt, s a református alapfokú művészeti iskolák hangszereinek mennyisége gyarapodott, hangszerparkjuk minősége javult. Két esztendő alatt 407 új hangszer került a művészeti iskolákba: 30 fuvola, 144 furulya, 3 piccolo, 6 klarinét, 12 szaxofon, 16 trombita, 3 harsona, 10 tenorkürt, 7 vadászkürt, 2 tuba, 32 klasszikus gitár, 21 hegedű, 1 cselló, 8 pianínó, 11 elektromos zongora, 2 dobfelszerelés, 3 vibrafon, 2 marimba, 14 egyéb ütős hangszer, 11 elektroakusztikus gitár és 69 népi hangszer.

Hangszerfelújítási program

Az alapfokú művészeti iskolák számára 2018-ban 2.400 Ft/tanuló (összesen 3.436.800 Ft), 2019-ben pedig 2.600 Ft/tanuló (összesen 3.905.200 Ft) összegben biztosított támogatást a már meglévő hangszerek felújítására. 2019-ben a támogatási cél kiterjedt a hangszertartozékok vásárlására is.

Hangszerfelújítás

A támogatás felhasználása megfelelt a szakmai célnak: a 17 református művészeti iskolában a zenei nevelőmunka érdekében az elhasználódott hangszerállomány felújítása részben megtörtént.

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatást!