Egyházunk az évszázadok óta tart fenn közoktatási intézményeket. A nevelés és az oktatás intézményeinkben az általános állami, önkormányzati követelményeknek megfelelően, ugyanakkor Istennek a Szentírásban adott kijelentése, hitvallásaink és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.

A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját.

A 2022/23. tanévben 222 településen, 507 feladatellátási helyen, 195 református köznevelési és szakképzési intézmény működik. A 195 intézményt 142 református egyházi jogi személy tartja fenn.


Intézményrendszerünkben működik:

 • 101 óvoda,
 • 111 általános iskola,
 • 37 gimnázium,
 • 12 technikum/szakgimnázium,
 • 3 szakképző iskola,
 • 27 alapfokú művészeti iskola,
 • 26 kollégium,
 • 3 fejlesztő nevelést-oktatást végző gyógypedagógiai intézmény
 • 2 pedagógiai szakszolgálat,
 • 1 utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető
 • és 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény

A pedagógusok létszáma a református köznevelésben közel 7.000 fő

A tanulók létszáma a református köznevelésben: közel 60.000 fő

A tanulók megoszlása:

 • óvoda: 8502 fő
 • általános iskola: 33.704 fő
 • gimnázium: 12.380 fő
 • technikum, szakgimnázium: 3233 fő
 • szakképző iskola: 946 fő
 • készségfejlesztő iskola: 7 fő

Oktatási szervezetek

OSZ.jpg

MRE Oktatási Szolgálat

Az MRE Oktatási Szolgálata a Magyarországi Református Egyház köznevelési, szakképzési, hittanoktatási és felsőoktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve.

Tovább a cikkhez
RPI.jpg

Református Pedagógiai Intézet

A Református Pedagógiai Intézet ellátja, szervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a református közoktatási intézmények számára, valamint szakmai támogatást ad működésükhöz.

Tovább a cikkhez
EGYMI

Református EGYMI

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének küldetése az egyediségéből adódó szakfeladatok maradéktalan ellátása a keresztyén értékrend előtérbe helyezésével.

Tovább a cikkhez

Kitüntetések

Egyházunk 3 kitüntetéssel ismeri el a református pedagógusok teljesítményét.

Makkai Sándor-díj

A Makkai Sándor-díjat a református nevelési eszmények, a mindennapi pedagógiába ültetéséért ítélik oda. Az elismerés odaítélésének feltétele a magyar református közoktatásban végzett több éves óvónői, tanítónői vagy tanári tevékenység, a kiemelkedő szakmai munka, példamutató emberi és hitbeli magatartás. A díj évente három pedagógusnak adományozható, akik közül egynek mindig határon túli pedagógusnak kell lennie. Átadása az országos református tanévnyitó istentiszteletén történik.

Az elismerésre február 28-ig jelölhetik az arra érdemesnek tartott pedagógusokat. A felterjesztéseket az MRE Oktatási Szolgálatnak (1427 Budapest, Pf.: 643.) juttathatják el. A jelölésekhez szükséges csatolni az intézmény fenntartói igazgatótanácsának – amennyiben ilyen működik – vagy az igazgató támogató véleményét. A kitüntetés odaítéléséről a Zsinat tavaszi ülésén határoz.

Díjazottak:

1998.

 • Kovács I. Gáborné középiskolai tanár, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest
 • Rápold Gábor középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Tőkés Elek egyházkerületi iskolaügyi előadótanácsos, Erdélyi Református Egyházkerület

1999.

 • Lóczy Istvánné általános iskolai tanár, Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kaposvár
 • Csekme Jolán középiskolai tanár, Gödöllői Református Líceum Gimnázium
 • Tolnay István egyházkerületi iskolaügyi főtanácsos, Királyhágó-melléki Református Egyházkerület

2000.

 • Szabó Gáborné tanító, Kecskeméti Református Általános Iskola
 • Czapári Endréné középiskolai tanár, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona
 • Szilágyi Lajos középiskolai tanár, Nagyberegi Református Líceum

2001.

 • Finna Istvánné általános iskolai tanár, Jókai Mór Református Általános Iskola, Nyíregyháza
 • Sullay Mihályné igazgató, Magvető Református Általános Iskola, Gyula
 • Drenkó Zoltán igazgató, Rozsnyói Református Alapiskola

2002.

 • Bertalan Mária középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Viktor István középiskolai tanár, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
 • Bustya János igazgató, Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium

2003.

 • Faragóné Szénásy Emese középiskolai tanár, Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, Hódmezővásárhely
 • Dr. Schweighoffer Ernőné középiskolai tanár, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona
 • Kövesdi Kiss Ferenc tanító, Marosvásárhely

2004.

 • Bárdos Péterné tanító, Kecskeméti Református Általános Iskola
 • Földváriné Simon Ilona igazgató, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola
 • Szilágyi Éva igazgató, Szatmárnémeti Református kollégium

2005.

 • Dr. Horkay György egyházkerületi főtanácsos, Tiszántúli Református Egyházkerület
 • Koncz Éva középiskolai tanár, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
 • Székely Árpád igazgató, Kolozsvári Református Kollégium

2006.

 • Eszenyi Balázs igazgató, Baltazár Dezső Református Általános Iskola
 • Kerekes Barnabás középiskolai tanár, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest
 • Kaszó Irma középiskolai tanár, Técsői Református Líceum

2007.

 • Ablonczyné Vándor Margit óvodavezető, Halacska Református Óvoda, Budapest
 • Józsa Anikó tanító, Kecskeméti Református Általános Iskola
 • Turzai Melánia középiskolai tanár, Nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégium

2008.

 • Magyar Lajosné középiskolai tanár, Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
 • Zsoldos László középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Szolga Renáta óvodapedagógus, Szerbiai Református Keresztyén Egyház, Gyermekmisszió

2009.

 • Barthos Zoltánné igazgató, Gödöllői Református Líceum Gimnázium
 • Dr. Horváth Alajosné középiskolai tanár, Kecskeméti Református Gimnázium
 • Bohák Valéria igazgató, Érsekkétyi Református Egyházi Alapiskola

2010.

 • Hagymási Gyuláné óvodavezető, Szivárvány Református Óvoda, Berettyóújfalu
 • Dr. P. Tóth Béláné igazgató, Szentendrei Református Gimnázium
 • Tőkés Zsolt igazgató, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Székelyudvarhely

2011.

 • Csiszár Ákosné tanító, Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kisvárda
 • Karikó-Tóth Tibor igazgató, Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes
 • Veres Edit középiskolai tanár, Péterfalvi Református Líceum

2012.

 • Magai Margit kórházpedagógus, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest
 • Baranya Pálné általános iskolai tanár, Kunhegyesi Református Általános iskola
 • Schwarcz István középiskolai tanár, Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban

2013.

 • Soós Katalin általános iskolai tanár, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda, Budapest
 • Dr. Bohátka Sándorné középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Kató Levente egyházkerületi iskolaügyi előadótanácsos, Erdélyi Református Egyházkerület

2014.

 • Cs. Kss Andrásné általános iskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
 • Háriné Kun Éva általános iskolai tanár, Kecskeméti Református Általános Iskola
 • Hajdú Árpád általános iskolai tanár Érsekkétyi Református Egyházi Alapiskola

2015.

 • Váradi Gáborné óvodavezető, Betlehem Református Óvoda, Budapest
 • Ambrus Pál igazgató, Técsői Református Líceum

2016.

 • Uherkovich Zoltán középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Balogh Györgyné nyugalmazott középiskolai tanár, Ady Endre Gimnázium, Csenger
 • Csomortán Melinda óvodavezető, Bácskossuthfalvi Református Óvoda

2017.

 • Nagyné Bódor Katalin középiskolai tanár, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
 • Wrábelné Hadházy Judit középiskolai tanár, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest
 • Dr. Kovács Irénke volt igazgató, Zilahi Református Wesselényi Kollégium

2018.

 • Mészáros Szilvia általános iskolai tanár, Talentum Református Általános Iskola, Székesfehérvár
 • Sebestyénné Balogh Erzsébet általános iskolai tanár, Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda, Túrkeve
 • Farkas Ferenc igazgató, Kézdivásárhelyi Református Kollégium

2019.

 • Bene Andrásné óvodavezető, Szentendrei Református Óvoda
 • Füzér István középiskolai tanár, Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
 • Nagy Lajos középiskolai tanár, Péterfalvi Református Líceum

2020

 • Ilyés Ilona igazgató, Debrecen
 • Pintérné Lázok Orsolya tanárnő, Nagyharsány
 • Édes Enikő igazgatónő, Alistál

2022

 • Ábrahám Angéla (Budapest) hittanoktató
 • Orbán Kálmánné (Budapest) hittanoktató
 • Majoros Béla (Barkaszó, Kárpátalja) igazgató

Imre Sándor-díj

A református iskolaügyért végzett áldozatos munkát Imre Sándor-díjjal ismeri el egyházunk. A kitüntetés elismerésének feltétele a több éves iskolavezetési vagy a református oktatásügyért más területen folytatott kiemelkedő tevékenység, példamutató emberi és hitbeli magatartás. A díj évente egy pedagógusnak adományozható. A kitüntetést az országos református tanévnyitó istentiszteleten adják át.

Az elismerésre február 28-ig jelölhetik az arra érdemesnek tartott pedagógusokat. A felterjesztéseket az MRE Oktatási Szolgálatnak (1427 Budapest, Pf.: 643.) juttathatják el. A jelölésekhez szükséges csatolni az intézmény fenntartói igazgatótanácsának – amennyiben ilyen működik – vagy az igazgató támogató véleményét. A kitüntetés odaítéléséről a Zsinat tavaszi ülésén határoz.

Díjazottak:

1998.

 • Kiss László egyházkerületi iskolaügyi főtanácsos, Tiszántúli Református Egyházkerület

1999.

 • Molnár Miklós igazgató, Református Pedagógiai Intézet, Budapest

2000.

 • Dr. Győri István egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia

2001.

 • Dr. Héderné Váróczy Piroska nyugalmazott igazgató, ETI - Holland-Magyar Oktatásközvetítő Központ, Budapest

2002.

 • Bujáky Miklós volt igazgató, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona

2003.

 • Dr. Nagy Mihály nyugalmazott igazgató, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

2004.

 • Pápay Sándor nyugalmazott igazgató, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

2005.

 • Győri József igazgató, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

2006.

 • Nagy Kálmán igazgató, Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Törökszentmiklós

2007.

 • Kunszabóné Dancs Edit igazgató, Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

2008.

 • Berényi Györgyné igazgató, Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája

2009.

 • Dr. Kálmán Attila igazgató, Tatai Református Gimnázium

2010.

 • Dr. Hoppál Péter igazgató, Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája

2011.

 • Szathmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona

2012.

 • Nagy Róza igazgató, Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda, Túrkeve

2013.

 • Debreczeni Tibor drámapedagógus, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara, Nagykőrös

2014.

 • Hörcsök Imre nyugalmazott igazgató, Kecskeméti Református Általános Iskola

2015.

 • Sipos Kund Kötönyné igazgató, Jókai Mór Református Általános Iskola, Nyíregyháza

2016.

 • Szűcsné Farkas Zsuzsanna igazgató, Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola, Dédestapolcsány

2017.

 • Suba Lajos igazgató, Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Nagykőrös

2018.

 • Németh Lea internátusvezető, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

2019.

 • Kun Katalin igazgató, Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola, Tata

2020

 • Molnár Tímea igazgató, Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár

2022

 • Mészáros Károly (Alsóörs)

Molnár Miklós-díj

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a hitre nevelés és a magyar református keresztyén értékrend átültetése területén elévülhetetlen érdemeket szerzett református hittanoktatók részére megalapítja a Molnár Miklós-díjat.

A díj adományozásának feltétele több éves hittanoktatói tevékenység (foglalkoztatási formától függetlenül), kiemelkedő szakmai munka, valamint példamutató emberi-hitbeli magatartás.

A díj évente két hittanoktatónak adományozható. A kitüntetést az országos hittanoktatási konferencián adják át.

Az elismerésre február 28-ig jelölhetik az arra érdemesnek tartott hittanoktatókat. A felterjesztéseket az MRE Oktatási Szolgálatnak (1427 Budapest, Pf.: 643.) juttathatják el. A jelölésekhez szükséges csatolni az intézmény vagy esperes támogató véleményét. A kitüntetés odaítéléséről a Zsinat tavaszi ülésén határoz.

(még nincs díjazott)Magyar Református Nevelés

A Pedagógiai Intézet folyóirata

Magyar református nevelés 2017/1 Magyar református nevelés 2017/2 Magyar református nevelés 2017/3 Magyar református nevelés 2017/4 Magyar református nevelés 2018/1 Magyar református nevelés 2018/2 Magyar református nevelés 2018/3 Magyar református nevelés 2018/4 Magyar református nevelés 2019/1 Magyar református nevelés 2019/2 Magyar református nevelés 2019/3 Magyar református nevelés 2017/4 mrn20201.jpg mrn20202.jpg mrn20203.jpg mrn20204.jpg mnr2021-1.jpg