Református EGYMI

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálata (röviden: Református EGYMI) 2000-ben alakult, fenntartója a Magyarországi Református Egyház Zsinata.


Küldetés

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének küldetése az egyediségéből adódó szakfeladatok maradéktalan ellátása a keresztyén értékrend előtérbe helyezésével. Küldetésünk, hogy a hozzánk forduló, problémákkal küzdő, segítséget, támogatást igénylő gyermekeknek, szülőknek partnerei legyünk és szakirányú ismereteink révén hozzásegítsük őket problémáik egyedi, sajátos megoldásához. Küldetésünk, hogy a szakma legfrissebb speciális ismereteit továbbadjuk az református intézmények pedagógusai számára.

A fentiekből következően legfontosabb partnereink a gyermekek, a szülők, a pedagógusok – az ő igényeiket kell szolgálnunk a fenntartó Magyarországi Református Egyház Zsinata támogatásával és más, segítő szakemberekkel együttműködve. A református fenntartásban működő köznevelési, közoktatási intézményekkel szoros partneri együttműködésünk garancia a fenti küldetésünk teljesítésére.

Feladatok

Pedagógiai szakszolgálat

  • korai fejlesztés és gondozás
  • nevelési tanácsadás,
  • logopédiai ellátás,
  • gyógytestnevelés,
  • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
  • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Utazó gyógypedagógusi hálózat

Integráltan együtt nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek szakirányú gyógypedagógiai ellátása és az óvodák, iskolák pedagógusainak szakmai támogatása a fő feladatunk.


Fejlesztő iskola

  • A fejlesztő nevelés, oktatás célja: A köznevelésben való részvétel lehetőségének a biztosítása. A súlyosan, halmozottan sérült tanulók fejlesztése, nevelése, gondozása. Hosszú távú célunk, hogy tanulóink felkészüljenek a felnőtt életre, megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, elősegítve ezzel a társadalmi integrációjukat.
  • A fejlesztő nevelés, oktatás feladata: Olyan környezet biztosítása, amely a tanuló testi, értelmi és szociális képességeinek kibontakozását segíti. A normalizáció és a participáció alapelvei érvényesülésének biztosítása a nevelés, oktatás és fejlesztés során. A környezet megismerésének elősegítése. Az énkép, önismeret kialakulásának segítése. Az önrendelkezés elismerése és a gyermekkor megélésének biztosítása. Testi és lelki egészség biztosítása, jó testi – lelki közérzet megteremtése. Segédeszközök felhasználása a fejlesztés, nevelés során. Esztétikai, érzelmi élményszerzés biztosítása.

Fejlesztő óvoda

  • A fejlesztő óvoda céljai: a köznevelésben való részvétel lehetőségének biztosítása, a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése, nevelése, gondozása, hosszú távú célunk, hogy gyermekeink felkészüljenek az integrált nevelésre.
  • A fejlesztő óvoda feladatai: olyan környezet biztosítása, amely a tanuló testi, értelmi és szociális képességeinek kibontakozását segíti, a normalizáció és a participáció alapelvei érvényesülésének biztosítása a nevelés, oktatás és fejlesztés során, a környezet megismerésének elősegítése, az énkép, önismeret kialakulásának segítése, az önrendelkezés elismerése és a gyermekkor megélésének biztosítása, testi és lelki egészség biztosítása, jó testi – lelki közérzet megteremtése, segédeszközök felhasználása a fejlesztés, nevelés során, esztétikai, érzelmi élményszerzés biztosítása. 3 – 6 (7) éves korú gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő ingergazdag felzárkóztató készség-, és képességfejlesztése.

Tagintézmények

Református EGYMI Kiskunhalasi Tagintézménye

Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Általános Iskolája, Óvodája

Cím: 6400 Kiskunhalas, Magyar utca 20.

Telefonszám: 0677/423-130

e-mail: titkarsag@reformatusegymi.hu

Tagintézmény vezető: Molnár József

Telefonszám: +36 30/575-3228

e-mail: moljoz05d@gmail.com

Pedagógiai szakszolgálat és utazó gyógypedagógiai hálózat

Cím: 6400 Kiskunhalas Magyar utca 20.

Tel.: 77/423-10 +36/303606954

e-mail: titkarsag@reformatusegymi.hu

Tagintézmény vezető: Gyulai Ildikó

e-mail: gyulai.ildiko03@gmail.com

Tel: +3606/704572698

Református EGYMI Miskolci Tagintézménye

Cím: 3531 Miskolc, Füzes utca 27. (Bejárat a Nagysándor József utca 34. sz. felől)

Tel.: 0646/320-557; +3630/36-37-38-8

e-mail: reformatusegymi.miskolc@gmail.com

titkarsag.regymi.miskolc@gmail.com

Tagintézmény-vezető: Hegyesiné Vass Erika

Tel.: +3630/440-23-07

e-mail: reformatusegymi.miskolc@gmail.com

Református EGYMI Debreceni Tagintézménye

Cím: 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 9.

Tel.: 52/877-007 30/328-7288

e-mail: debrecen@reformatusegymi.hu

Tagintézmény-vezető: Radványi Csaba

Tel.: +3630/199-8147

e-mail: radvanyi.csaba@reformatusegymi.hu

Református EGYMI Budapesti Tagintézménye

cím: 1093 Budapest, Bakáts utca 1-3. félemelet 4.

tel.: 30/4208022

e-mail: reformatusegymi.budapest@gmail.com

Tagintézmény vezető: Beszterczey Andrásné

Tel: 30/6782755

email: beszterczeyagnes@gmail.com

Református EGYMI Tatabányai Tagintézmény

cím: 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2.

tel.: 0634/336-911

mobil: 0630/574-8552

e-mail: refegymi.tatabanya@gmail.com

Tagintézmény vezető: Mikonya Hajnalka

Tel: 0630/216-4602

e-mail: mikonyah@gmail.com

Református EGYMI Igali Tagintézmény

cím: 7275 Igal, Szabadság tér 10.

tel.: 82 686 281

e-mail: igalirefegymi@gmail.com

tagintézmény-vezető: Péter Cecília

email: gne.p.cecilia@gmail.com

tel: +3630 873 6938

Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontja

cím: 2314 Halásztelek, Hold utca 6.

tel.: 06/30/9043576

e-mail: reformatusertektermo@gmail.com

Tagintézmény vezető: Plaszkóné Ferkovics Karolina

Tel: 06/30/3591419

email: reformatusertektermo.miskolc@gmail.com