Segítségre van szüksége?

Egyedül érzi magát? Nem találja problémáiból a kiutat? Segítségre szorul? Gyülekezeteink lelkipásztorai mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Keresse munkatársainkat!

A Magyar Református Szeretetszolgálati Alapítvány szakemberei nemcsak katasztrófák idején aktívak, hanem rendszeresen tartós élelmiszerrel, használtruhával, tűzifával, tanszerekkel támogatják a rászoruló családokat. Emellett közfoglalkoztatási és egyéb programokkal segítik a hátrányos helyzetű régiókban élőket.

Jobb adni

Magánszemélyek gyülekezeteinkhez, intézményeinkhez vagy közvetlenül a Magyar Református Szeretetszolgálathoz fordulhatnak adománykéréseikkel.

Még jobb adni

Gyülekezeteink, intézményeink, református közösségek regisztrálhatnak adománykoordinációs oldalunkra is.

A +36-80-296-844-es telefonszám hívható lelki válság esetén, emberi, családi, lelkiismereti, hitbeli kérdések megbeszélésére, minden nap reggel 8 órától éjjel 1-ig. A református telefon-lelkigondozás célja az azonnali válságkezelés: azoknak a hívását várják, akiknek szükségük van élőszóban kapott támaszra, gyámolításra és útmutatásra.

Telefon-lelkigondozás

+36-80-296-844

Skype-os lelkigondozói szolgálatunk minden nap 21 órától éjjel 1-ig áll a rászorulók rendelkezésére. Lelkigondozóink a következő krízishelyzetek kezelésében rendelkeznek komoly tapasztalattal: magányosságból fakadó kérdések; emberi kapcsolatok kudarcai; alkoholizmus; depresszió; az öngyilkosság szélén állók; munkahelyi problémák; társkeresés; szexuális problémák; egyházi, hitbeli, erkölcsi és filozófiai kérdések; egészségügyi problémák; gyász, veszteség, válságban, kétségbeesésben és egyéb érzelmi problémákban élők, küzdők kérdései.

Internetes lelkigondozás

Skype azonosító: lelkigondozas1

Egyének, párok, lelkészek, lelkészcsaládok vehetik igénybe lelkigondozóink szolgálatát, csoportos lelkigondozást, lelkészek hivatásgondozását, szupervíziót is végzünk, lelkigondozói kurzusokat szervezünk.

Szenvedélybetegeknek, drogfüggőknek segítünk személyközpontú szemléletű, önsegítő elemeket használó terápiás közösségi modellünkkel. Tizenkét hónapos ráckeresztúri Drogterápiás Otthonunkba felnőtteket, a Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonába tiniket várunk, emellett elő- és utógondozást végzünk, hozzátartozói csoportokat szervezünk a Dunaújvárosi Drogambulancián, valamint a budapesti Válaszút Misszióban és a Tisztás Közösségi Helyen.


A Zsibriki Drogterápiás Intézet 18-40 év közötti drog- és alkoholfüggő férfiaknak segít. A bentlakásos intézet szintén a klasszikus önsegítő terápiás közösségre és a szociális készségek (kommunikáció, segítségkérés, objektivitás, konfliktuskezelés) tanítására és gyakorlására koncentrál.

A szenvedélybetegségben, főként alkoholfüggőségben élő emberek gyógyításán fáradozik a Református Iszákosmentő Misszió, közösen a Magyar Kékkereszt Egyesülettel.

Misszióvezető: Némethné Balogh Katalin
e-mail: rim@rmk.hu * telefon: +36–30-567-6329