Aktuális tagság világszervezetekben

Ökumenikus szevezetek vezetősége:

Dr. Bölcskei Gusztáv,
Egyházak Világtanácsa (EVT), Központi Bizottsági tag

Répás Zsuzsanna,
Európai Egyházak Konferenciája (CEC), Vezetőtestületének tagja

Erdélyi Diána,
Református Egyházak Világközössége (REV), Végrehajtó Bizottság tagja

Antal János (Királyhágómellék),

REV Európa vezetőstestület, titkár

Dr. Fazakas Sándor,
Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) tanácsának póttagja

Dr. Vladár Gábor,
Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), Dél-Kelet Európai Régiós Bizottság tagja

Dr. Kodácsy Tamás,

Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), Nemiség és nemi szerepek tanulmányi csoport tagja

Dr. Gonda László,
Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), Ökumenikus Tanácsadó Testület tagja

Dr. Kodácsy Tamás, 
Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat (ECEN), Vezetőségi tag

Angela Canadey,

Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME), végrehajtóbizottság póttagja

Dr. Rácsok Gabriella,

Interfilm, közgyűlés tagja

Munka- és tanulmányi csoportok:

Dr. Rácsok Gabriella,
REV Református- Pünkösdi Teológiai Párbeszéd Munkacsoport tagja, Interfilm MRE-képviselője

Dr. Fazakas Sándor,
Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), Etikai Bizottság tagja

Dr. Kodácsy Tamás,
Európai Egyházak Konferenciája (CEC), Gazdasági és Ökológiai Igazságosság Referencia Munkacsoport tagja

Dr. Palcsó Attila (Felvidék),

Európai Egyházak Konferenciája (CEC), Emberi Jogi Referencia Munkacsoport tagja