Egyházi regionális és világszervezetek

1909 óta vagyunk tagjai a Református Egyházak Világközösségének (illetve előd szervezetének, a Református Világszövetségnek), az Egyházak Világtanácsához pedig alapító tagként csatlakoztunk 1948-ban. Kezdetektől fogva tagegyháza vagyunk az Európai Egyházak Konferenciájának, az Európai Protestáns Egyházak Közösségének, illetve egyéb szakmai világszervezeteknek, amelyek az ökumenikus közösség jegyében, a keresztyén hitbeli és erkölcsi alapelvek mentén, közös erővel keresik korunk politikai, gazdasági, társadalmi kihívásaira adott teológiai és gyakorlati válaszokat. Valamennyi felekezeti és ökumenikus szervezetben, ahol formális tagsággal bírunk, arra törekszünk, hogy a 2009-ben megvalósul magyar református egység szellemében a kárpát-medencei egyháztestekkel egyeztetve lépjünk fel. Szimbolikus erejű lépésként, a szolidaritás jegyében 2018. óta immár valamennyi kárpát-medencei református egyház tagdíját a Magyarországi Református Egyház biztosítja.