Egyházi regionális és világszervezetek

1909 óta tagja vagyunk a Református Egyházak Világközösségének, 1948 óta pedig az Egyházak Világtanácsának is. Tagegyháza vagyunk az Európai Egyházak Konferenciájának, az Európai Protestáns Egyházak Közösségének, illetve egyéb szakmai világszervezeteknek, amelyek keresztyén oldalról, közös erővel keresik korunk politikai, gazdasági, társadalmi kihívásaira adott teológiai és gyakorlati válaszadás lehetőségét.