Szerződésben rögzített partnerkapcsolatok

A Magyarországi Református Egyház tíz testvéregyházával rögzítette írásban partnerkapcsolatát és nevesítette az együttműködés területeit. Ezek a megállapodások ugyanakkor inkább szimbolikus jelleggel bírnak, a szolidaritás jegyében születnek és egy-egy történelmi, vagy újkeletű testvéregyházi közösséget és aktív partneri együttműködést pecsételnek meg. A Református Egyházak Világközösségének (REV) tagjaként, a szervezet alkotmányának 2010. évi aláírásával valójában a mintegy százmillió hívet képviselő REV valamennyi tagegyházával vállaltunk szolidaritást, erősítettük meg a teljes egyházi közösségünket és vállaltuk, hogy a "kölcsönös elszámoltathatóság" ökumenikus elve alapján szolgáljuk az alapokmányban rögzített közös egyházi és társadalmi céljainkat.